Tổng hợp các bài viết về Luật Đấu thầu

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:13 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC
 1. Phạm vi điều chỉnh, đổi tượng áp dụng của Luật đấu thầu hiện hành?
 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu?
 3. Thế nào là bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu?
 4. Thông tin về đấu thầu bao gồm những gì?
 5. Quy định về đồng tiền dự thầu và bảo đảm dự thầu?
 6. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là bao lâu?
 7. Chi phí trong đấu thầu hiện nay là bao nhiêu?
 8. Các trường hợp hủy thầu và trách nhiệm khi hủy thầu?
 9. Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi nào?
 10. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu là gì?
 11. Điều kiện để được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu ?
 12. Điều kiện để được cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?
 13. Thế nào là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế?
 14. Hình thức chỉ định thầu được áp dụng khi nào?
 15. Quy trình chào hàng cạnh tranh?
 16. Thế nào là hình thức mua sắm trực tiếp? Quy trình mua sắm trực tiếp?
 17. Trình tự thực hiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP?
 18. Hình thức tự thực hiện được áp dụng như thế nào?
 19. Hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng được áp dụng khi nào?
 20. Khi nào thì lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt?
 21. Thế nào là phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?
 22. Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?
 23. Tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?
 24. Quy trình thương thảo hợp đồng trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?
 25. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?
 26. Thế nào là phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ? Lựa chọn danh sách ngắn trong phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
 27. Quy trình đấu thầu giai đoạn một của phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ?
 28. Quy trình thực hiện đấu thầu giai đoạn hai của phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ?
 29. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?
 30. Các bước mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?
 31. Quy trình đấu thầu giai đoạn một của phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ?
 32. Quy trình đấu thầu giai đoạn hai của phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ?
 33. Thế nào là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp?
 34. Trình tự lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
 35. Quy trình lựa chọn nhà thầu gồm các bước nào?
 36. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu?
 37. Thủ tục trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
 38. Quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
 39. Xét duyệt trúng thầu được thực hiện như thế nào?
 40. Mua sắm tập trung là gì?
 41. Thế nào là mua sắm thường xuyên?
 42. Thế nào là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công?
 43. Mua thuốc, vật tư y tế được thực hiện như thế nào? (Phần 1)
 44. Mua thuốc, vật tư y tế được thực hiện như thế nào? (Phần 2)
 45. Kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà đầu tư?
 46. Phân biệt đấu giá và đấu thầu? Đấu giá và đấu thầu được phân loại như thế nào?
 47. Các quy định chung về hợp đồng trong đấu thầu?
 48. Hợp đồng với nhà thầu gồm những loại nào?
 49. Quy trình thanh toán hợp đồng với nhà thầu?
 50. Việc ký kết, đảm bảo thực hiện hợp đồng với nhà thầu được quy định như thế nào?
 51. Quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng?
 52. Ký kết, bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư?
 53. Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?
 54. Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu?
 55. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu?
 56. Thế nào là tổ chuyên gia? Trách nhiệm của tổ chuyên gia trong đấu thầu?
 57. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu thầu?
 58. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định trong hoạt động đấu thầu?
 59. Nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu?
 60. Quy trình sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?
 61. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm được thực hiện như thế nào?
 62. Trình tự cung cấp thông tin về đấu thầu?
 63. Xử lý các tình huống trong đấu thầu?
 64. Những hành vi nào bị cấm trong đấu thầu?
 65. Xử lý hành vi vi phạm trong đấu thầu?
 66. Thế nào là kiểm tra hoạt động đấu thầu?
 67. Các phương thức kiểm tra đấu thầu?
 68. Quy trình giám sát hoạt động đấu thầu?
 69. Tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu?
 70. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu hiện nay?
 71. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?
 72. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu?
 73. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu?
 74. Thế nào là chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?
 75. Giảng viên về đấu thầu phải đáp ứng điều kiện gì?

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư