Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu thầu?

Trong hoạt động đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện những công việc nhất định theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 Đó là các công việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án, lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, lựa chọn nhà đầu tư.

Cùng với việc quy định trách nhiệm của bên mời thầu, pháp luật cũng quy định trách nhiệm tương ứng đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu.

1. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư

Căn cứ Điều 77 Luật đấu thầu năm 2013, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải có trách nhiệm như sau:

- Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Thực hiện các cam kết theo hợp đồng đã ký và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có).

- Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tham dự thầu.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham dự thầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng. Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 77 của Luật đấu thầu, Điều 80 Luật đấu thầu quy định rằng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây:

“Điều 80. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

1. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng;

2. Quản lý và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp người sử dụng thuộc nhà thầu, nhà đầu tư bị mất hoặc phát hiện có một bên thứ ba đang sử dụng chứng thư số của đơn vị mình thì phải tiến hành ngay việc thay đổi khóa bí mật chứng thư số, hủy bỏ chứng thư số theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tham gia đấu thầu;

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;

4. Chịu trách nhiệm về kết quả khi tham gia đấu thầu qua mạng trong trường hợp gặp sự cố do hệ thống mạng ở phía nhà thầu, nhà đầu tư làm cho tài liệu không mở và đọc được;

5. Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc đảm bảo thực hiện trách nhiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu rất quan trọng, góp phần lớn giúp thực hiện việc quản lý hoạt động đấu thầu dễ dàng hơn.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đấu thầu

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Ký kết, bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Các tài liệu phải có trong hợp đồng với nhà đầu tư, điều kiện ký kết, yêu cầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện như thế nào?

Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trách nhiệm của người có thẩm quyền được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trong hoạt động đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện những công việc nhất định

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong hoạt động đấu thầu bao gồm thực hiện các công việc tại Điều 74 Luật đấu thầu 2013.

Thế nào là tổ chuyên gia? Trách nhiệm của tổ chuyên gia trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia, trách nhiệm của tổ chuyên gia được quy định ra sao?