Trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu?

Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong hoạt động đấu thầu bao gồm thực hiện các công việc tại Điều 74 Luật đấu thầu 2013.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 74 Luật đấu thầu 2013, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây trong hoạt động đấu thầu

- Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án;

b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn;

c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

d) Danh sách xếp hạng nhà thầu;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ký kết hoặc ủy quyền ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu.

- Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu.

- Quyết định xử lý tình huống.

-. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ.

- Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.

- Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

2.  Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 75 của Luật này

Trong nhiều trường hợp, chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu, điều này được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Luật đấu thầu 2013:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

3. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;”

Trong trường hợp chủ đầu tư và bên mời thầu là một thì chủ đầu tư ngoài có những trách nhiệm như đã quy định ở Điều 74 Luật đấu thầu 2013 thì còn có những trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Điều 75 Luật đấu thầu 2013. Đó là các công việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án, lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, lựa chọn nhà đầu tư.

3. Về trách nhiệm lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật

Trách nhiệm lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ của chủ đầu tư được hướng dẫn bởi Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Điều 14 Nghị định 25/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

3.1. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu

- Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.

- Hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu theo thời hạn sau đây:

a) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

b) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: Cùng thời gian với việc hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn.

Trường hợp trong thời hạn quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, nhà thầu không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất về tài chính nhưng phải bảo đảm thông tin trong hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không bị tiết lộ.

- Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu.

- Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

3.1. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Tại Điều 14 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc lưu trữ thông tin trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

Điều 14. Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được lưu trữ tối thiểu 03 năm sau khi kết thúc hợp đồng dự án, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của các nhà đầu tư không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà đầu tư cùng thời gian với việc hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà đầu tư không được lựa chọn. Trường hợp nhà đầu tư không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại nhưng phải bảo đảm thông tin trong hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư không bị tiết lộ.

3. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu trữ trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu.

4. Hồ sơ quyết toán hợp đồng dự án và các tài liệu liên quan đến nhà đầu tư trúng thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đấu thầu

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc thực hiện của dự án đầu tư là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Nguyên tắc thực hiện của dự án đầu tư theo Điều 42 Luật đầu tư 2020

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 55 của Luật đầu tư 2020

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Khái niệm hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo Khoản 13 Điều 3 Luật đầu tư 2020

Phân biệt đấu giá và đấu thầu? Đấu giá và đấu thầu được phân loại như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Thế nào là đấu giá, đấu thầu? Hai quá trình này có điểm gì giống và khác nhau? Hãy cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ký kết, bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Các tài liệu phải có trong hợp đồng với nhà đầu tư, điều kiện ký kết, yêu cầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện như thế nào?

Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trách nhiệm của người có thẩm quyền được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trong hoạt động đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện những công việc nhất định