Chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 464 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) tuân thủ pháp luật về chuẩn bị xét xử phúc thẩm được quy định như sau:

“Điều 464. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

1. Việc nhận và thụ lý hồ sơ vụ án được Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án phải chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công xét xử ra một trong các quyết định:

a) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm;

b) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.

3. Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án.

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đó cho Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; giao cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ.”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về việc chuẩn bị phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn.

Điều luật quy định về việc chuẩn bị phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn được quy định lần đầu trong BLTTHS 2015.

Theo quy định của BLTTHS 2003 thì việc xét xử phúc thẩm vụ án đã được xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn được tiến hành như xét xử phúc thẩm vụ án thông thường. Tuy nhiên, với quy định thời hạn xét xử phúc thẩm của TAND cấp tỉnh là 60 ngày thì một vụ án nếu phải qua giai đoạn xét xử phúc thẩm sẽ bị kéo dài lên đến 90 ngày, một khoảng thời gian dài, làm mất đi ý nghĩa và mục đích của việc áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết vụ án hình sự. Khắc phục hạn chế này BLTTHS 2015 đã quy định mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn đối với cả xét xử phúc thẩm.

Việc nhận và thụ lý hồ sơ vụ án được Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện theo thủ tục chung quy định tại BLTTHS 2015, cụ thể:

“Điều 340. Thụ lý vụ án

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý.

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm phân công Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, phiên họp.

Điều 341. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát

1. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 15 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, 20 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án. Trường hợp vụ án thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, 30 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương.

2. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung trước khi xét xử thì phải chuyển chứng cứ, tài liệu, đồ vật này cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung thì Viện kiểm sát phải trả lại cho Tòa án.”

Do thời hạn dành cho mỗi giai đoạn giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn rất ngắn nên sau khi thụ lý vụ án, Tòa án phải chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án.

Luật không quy định “chuyển ngay” là chuyển trong thời hạn bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày nhưng có thể hiểu việc “chuyển ngay” là chuyển trong ngày làm việc. Theo quy định tại Điều 134 BLTTHS thì thời hạn trong tố tụng hình sự được tính cả ngày nghỉ, vì vậy nếu nhận hồ sơ vụ án do Tòa án cấp sơ thẩm chuyển lên vào cuối ngày làm việc mà nếu không kịp chuyển ngay thì Tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển ngay vào sáng hôm sau, kể cả trường hợp hôm sau là ngày nghỉ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công xét xử ra một trong các quyết định: a) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm; b) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.

Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án được áp dụng trong trường hợp “người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị”, cụ thể:

“Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm

1. Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với vụ án mà người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

2. Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị trước khi mở phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo, kháng nghị đã rút.

3. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm ghi rõ lý do đình chỉ và các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm cho Viện kiểm sát cùng cấp, Tòa án đã xét xử sơ thẩm, người bào chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.”

Trong trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án. Như vậy, thời hạn dành cho việc xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn là 22 ngày, giảm đáng kể so với việc xét xử phúc thẩm theo thủ tục thông thường.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đó cho Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; giao cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm?

Hỏi đáp luật Hình Sự 12/09/2021

Bài viết quy định những chủ thể có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm?

Hỏi đáp luật Hình Sự 12/09/2021

Bài viết trình này về quy trình, thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật

Chủ thể nào có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm?

Hỏi đáp luật Hình Sự 12/09/2021

Bài viết trình bày về các chủ thể có quyền được kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành?

Hỏi đáp luật Hình Sự 12/09/2021

Bài viết trình bày về quy trình, thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục xóa án tích là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 12/09/2021

Bài viết trình bày về quy trình, thủ tục xóa án tích.

Quy trình, thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 12/09/2021

Bài viết trình bày về quy trình, thủ tục xét tha tù trước thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các tội phạm về chức vụ là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 13/09/2021

Các tội phạm về chức vụ quy định tại Chương XIII BLHS

Tội tham ô tài sản là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 13/09/2021

Tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 BLHS