Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn đối với người bị dẫn độ khi nào?

Thông thường, biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng đối với người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc bị dẫn độ khi có đủ các điều kiện: Tòa án đã có quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ đối với người đó hoặc quyết định dẫn độ đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật hay có căn cứ cho rằng người bị yêu cầu dẫn độ bỏ trốn hoặc gây khó khăn, cản trở việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ thì cơ quan có thẩm quyền THTT sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với họ. Tuy nhiên, nếu trường hợp nước yêu cầu dẫn độ không tiếp nhận hoặc Tòa án có thẩm quyền quyết định từ chối dẫn độ thì các biện pháp ngăn chặn đối với người bị dẫn độ sẽ bị hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác khi cần thiết.

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 506 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) tuân thủ pháp luật về hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn được quy định như sau:

“Điều 506. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn

1. Khi Tòa án có thẩm quyền quyết định từ chối dẫn độ hoặc hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định thi hành quyết định dẫn độ có hiệu lực mà nước yêu cầu dẫn độ không tiếp nhận người bị dẫn độ thì mọi biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đều phải được hủy bỏ.

2. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn quy định tại Điều 502 của Bộ luật này phải kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn do mình quyết định nếu xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết.”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn.

Đây là điều luật mới được quy định trong BLTTHS 2015. Bên cạnh việc BLTTHS quy định áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ, Điều luật này quy định về việc hủy bỏ hoặc thay đổi các biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ là việc Tòa án có thẩm quyền chấm dứt việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với họ. Thay thế biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ là việc Tòa án có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng sang biện pháp ngăn chặn khác đối với họ.

Toà án có thẩm quyền hủy bỏ mọi biện pháp ngăn chặn khi Tòa án có thẩm quyền quyết định từ chối dẫn độ hoặc hết thời hạn là 15 này kể từ ngày quyết định thi hành quyết định dẫn độ có hiệu lực mà nước yêu cầu dẫn độ không tiếp nhận người bị dẫn độ. Hoặc Tòa án có thẩm quyền hủy bỏ biện pháp ngăn chặn nếu xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ.

Tòa án có thẩm quyền có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn do mình quyết định nếu thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết. Chẳng hạn, Tòa án xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam thì có thể thay đổi bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc tạm hoãn xuất cảnh hoặc đặt tiền.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 07/10/2021

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại quy định tại Điều 246 BLHS

Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 07/10/2021

Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quy định tại Điều 245 BLHS

Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị yêu cầu dẫn độ là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 08/10/2021

Bài viết trình bày về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị yêu cầu dẫn độ.

Biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với người bị yêu cầu dẫn độ là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 08/10/2021

Bài viết trình bày về biện pháp đặt tiền để bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Quy trình, thủ tục bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ?

Hỏi đáp luật Hình Sự 08/10/2021

Bài viết trình bày về quy trình, thủ tục bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ.

Trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu thi hành bản án của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ?

Hỏi đáp luật Hình Sự 08/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ.

Các biện pháp ngăn chặn, căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 08/10/2021

Bài viết trình bày về các biện pháp ngăn chặn, căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người bị yêu cầu dẫn độ.