Kết luận định giá tài sản được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 221 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) kết luận định giá tài sản được quy định như sau:

“Điều 221. Kết luận định giá tài sản

1. Kết luận định giá tài sản phải ghi rõ kết luận về giá của tài sản theo nội dung yêu cầu định giá và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận định giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản phải gửi kết luận cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản, người yêu cầu định giá tài sản.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận định giá tài sản, cơ quan đã yêu cầu, người yêu cầu định giá tài sản phải gửi kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

3. Để làm sáng tỏ nội dung kết luận định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá tài sản có quyền yêu cầu Hội đồng định giá tài sản giải thích kết luận định giá; hỏi thêm Hội đồng định giá tài sản về những tình tiết cần thiết.”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về kết luận định giá tài sản.

Tại Điều 101 BLTTHS 2015 cũng quy định về kết luận định giá tài sản như sau:

“Điều 101. Kết luận định giá tài sản

1. Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu.

Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.

2. Kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng định giá tài sản. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận.

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đồng ý với kết luận định giá tài sản thì phải nêu rõ lý do; nếu kết luận chưa rõ thì quyết định định giá lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

4. Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.”

Đây là Điều luật mới được quy định trong BLTTHS 2015. Kết luận định giá tài sản phải ghi rõ kết luận về giá của tài sản theo nội dung yêu cầu định giá và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Kết luận định giá tài sản phải có nội dung chính là: Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản; tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng; số của văn bản yêu cầu định giá và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá; quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; tên tài sản cần định giá; thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá; kết luận về giá của tài sản; thời gian, địa điểm hoàn thành việc định giá.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận định giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản phải gửi kết luận cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản, người yêu cầu định giá tài sản. Cơ quan yêu cầu định giá tài sản, người yêu cầu định giá tài sản gồm: cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đó là CQTHTT và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Đồng thời, để thực hiện chức năng của Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận định giá tài sản, cơ quan đã yêu cầu, người yêu cầu định giá tài sản phải gửi kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.Để làm sáng tỏ nội dung kết luận định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá tài sản có quyền yêu cầu Hội đồng định giá tài sản giải thích kết luận định giá; hỏi thêm Hội đồng định giá tài sản về những tình tiết cần thiết. Giải thích kết luận định giá tài sản như làm rõ sự chênh lệch giá hàng hóa của Việt Nam với quốc tế về hàng hóa, máy móc thiết bị nhập ngoại cùng thời điểm, định mức khấu hao tài sản làm căn cứ xác định giá, mức độ sử dụng.

Ngoài ra, Điều này được quy định tại Điều 20 Nghị định 30/2018/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 20. Kết luận định giá tài sản

1. Kết luận định giá tài sản thực hiện theo các quy định tại Điều 101 và Điều 221 Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ kết quả biểu quyết theo đa số về giá của tài sản cần định giá tại Biên bản phiên họp định giá tài sản quy định tại Điều 19 Nghị định này, Hội đồng định giá lập kết luận định giá tài sản bằng văn bản. Kết luận về giá tài sản được tính bằng đồng Việt Nam.

Kết luận định giá được gửi cơ quan yêu cầu định giá tài sản trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Hội đồng định giá tài sản lập kết luận định giá tài sản.

2. Kết luận định giá tài sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản;

b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng;

c) Số của văn bản yêu cầu định giá và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá;

d) Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản;

đ) Tên tài sản cần định giá;

e) Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá;

g) Kết luận về giá của tài sản;

h) Chữ ký của các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp định giá tài sản và dấu của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng.

3. Kết luận định giá tài sản được lập thành ít nhất 03 bản, 02 bản lưu trong Hồ sơ định giá tài sản và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.”

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thời hạn định giá tài sản được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 10/08/2021

Bài viết trình bày về thời hạn định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận giám định?

Hỏi đáp luật Hình Sự 10/08/2021

Bài viết trình bày về quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận giám định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giám định lại trong trường hợp đặc biệt?

Hỏi đáp luật Hình Sự 10/08/2021

Bài viết trình bày quy định việc giám định lại trong trường hợp đặc biệt theo quy định của BLTTHS 2015.

Nội dung, quy trình, thủ tục của bản kết luận giám định?

Hỏi đáp luật Hình Sự 10/08/2021

Bài viết trình bày về nội dung kết luận giám định.

Tiến hành định giá tài sản được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 10/08/2021

Bài viết trình bày về trình tự tiến hành định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Khi nào cần phải yêu cầu định giá tài sản?

Hỏi đáp luật Hình Sự 10/08/2021

Bài viết trình bày về việc yêu cầu định giá tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận định giá tài sản?

Hỏi đáp luật Hình Sự 11/08/2021

Bài viết trình bày về quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận định giá tài sản theo quy định của pháp luật.