Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong TTHS là gì?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 492 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) tuân thủ pháp luật về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được quy định như sau:

“Điều 492. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

1. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trường hợp Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế.”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Trong hợp tác quốc tế, xác định nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở tiền đề pháp lý cho việc thực hiện thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể. Điều luật này quy định cụ thể các nguyên tắc cơ bản trong hợp tác quốc tế. Trước hết, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trước hết đây là nguyên tắc cơ bản cơ bản trong mối quan hệ song phương và đa phương được ghi nhận trong pháp luật quốc tế. Trong đó, chủ quyền quốc gia được coi là tối cao bất khả xâm phạm. Không thể hợp tác quốc tế nếu như sự hợp tác đó làm ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, các bên tham gia hợp tác phải tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đồng thời, khi hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết vụ án hình sự các bên bình đẳng như nhau, đều có các quyền và nghĩa vụ pháp lý như nhau, không phân biệt chế độ chính trị, chế độ kinh tế, giàu hay nghèo mà phải dựa trên tinh thần hợp tác các bên cùng có lợi. Trong quá trình hợp tác quốc tế giải quyết vụ án, các quốc gia không được lợi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

Việc hợp tác quốc tế đòi hỏi những thỏa thuận trong quá trình giải quyết vụ án hình sự phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Ví dụ không thể có sự thỏa thuận dẫn độ công dân Việt Nam ra nước ngoài xét xử, thi hành án vì theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 Việt Nam từ chối dẫn độ cho nước ngoài nếu như người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì những lý do khác. Trường hợp, Việt Nam và các nước khác có ký kết với nhau các nội dung cần hợp tác nhưng các thỏa thuận đó phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên. Đây là nguyên tắc thể hiện sự nhất quán trong chính sách, đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta cũng như tập quán quốc tế.

Trường hợp Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. Đây là một nguyên tắc trong hoạt động ngoại giao nhằm đảm bảo sự cân bằng về mặt lợi ích giữa các bên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Sự cân bằng này thể hiện bằng việc các quốc gia trao đổi thực hiện các công việc cụ thể những nội dung cụ thể trên nền tảng không trái với pháp luật quốc gia và luật pháp cũng như tập quán quốc tế.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy trình xét xử đối với người dưới 18 tuổi là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/09/2021

Bài viết trình bày về việc xét xử người dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/09/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/09/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/09/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi theo quy định pháp luật.

Khi nào sẽ xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/09/2021

Bài viết trình bày về việc xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Khi nào người dưới 18 tuổi bị kết án sẽ chấm dứt chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/09/2021

Bài viết trình bày về việc chấm dứt việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt của người dưới 18 tuổi theo quy định pháp luật.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 24/09/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Phạm vi áp dụng thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 24/09/2021

Bài viết trình bày về phạm vi áp dụng thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân theo quy định pháp luật.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 24/09/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi.

Khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân?

Hỏi đáp luật Hình Sự 24/09/2021

Bài viết trình bày về khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân.