So sánh tội chứa mại dâm với tội môi giới mại dâm?

Nội dung

Tội chứa mại dâm

Tội môi giới mại dâm

Căn cứ pháp lý

Điều 327 Bộ luật Hình sự

Điều 328 Bộ luật Hình sự

Khách thể

Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Tội chứa mại dâm là tội xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đến đời sống văn hoá, trật tự trị an xã hội.

Như vậy, khách thể của tội phạm là truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh của dân tộc và trật tự công cộng.

Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm. bán dâm.

Cũng như đối với tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm là tội xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đến đời sống văn hoá, trật tự trị an xã hội.

Như vậy, khách thể của tội phạm là truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh của dân tộc và trật tự công cộng.

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm gồm 01 hành vi duy nhất là hành vi chứa mại dâm. Hành vi chứa mại dâm được thực hiện với nhiều thủ đoạn khác nhau như: sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để  thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Chứa mại dâm là chứa việc mua dâm, bán dâm, tức là phải có cả người mua lẫn người bán và hai người phải thực hiện việc giao cấu, bởi lẽ bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác còn mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vận chuyển khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Nếu chỉ chứa người bán dâm (gái mại dâm) còn việc mua, bán dâm được thực hiện ở địa điểm khác không phải là địa điểm người bán dâm ở thì người có hành vi chứa người bán dâm không phạm tội chứa mại dâm; nếu người có địa điểm cho gái mại dâm thuê mà giới thiệu cho người mua dâm thì hành vi “giới thiệu” đó là hành vi môi giới mại dâm.

Địa điểm mà người phạm tội dùng để thực hiện hành vi chứa mại dâm tương đối đa dạng; có thể chỉ là một chiếc thuyền, ghe, một túp lều, một gian phòng trong nhà hàng, quán Cafe, nhà tắm, cabin ô tô,...

Tại những địa điểm mà người phạm tội sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn để thực hiện việc mua dâm, bán dâm còn có những phương tiện, công cụ hỗ trợ việc mại dâm như: Giường, chiếu, chăn màn, khăn lau, thuốc kích dục,...

Trường hợp cung cấp các phương tiện tránh thai như: Bao cao su, thuốc tránh thai cho người bán dâm thì cần phải phân biệt: nếu biết có việc mại dâm mà cung cấp thì mới bị coi là chứa mại dâm, nếu biết là gái bán dâm mà cung cấp thuốc tránh thai hoặc bao cao su còn việc thực hiện hành vi mại dâm ở đâu vào lúc nào người cung cấp bao cao su không biết thì không bị coi là chứa mại dâm.

Trường hợp dùng tiền thuê địa điểm, trả tiền cho người bán dâm nhưng để người khác giao cấu với người bán dâm thì cũng coi là hành vi chứa mại dâm.

Trong trường hợp chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ... gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ... thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của người gọi gái mại dâm thì người đó cũng phải chịu trách nhiệm về tội chứa mại dâm. Tuy nhiên nếu chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ vừa gọi gái bán dâm này đến khách sạn, nhạ trọ nơi họ quản lý cho khác để họ mua bán dâm vừa gọi gái bán dâm tại nơi khác thì người đó phải chịu trách nhiệm cả về tội chứa mại dâm và mô giới mại dâm.

Hậu quả không phải dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm hành vi khách quan xảy ra.

Mặt khách quan của tội phạm gồm 01 hành vi duy nhất là hành vi môi giới mại dâm. Hành vi môi giới mại dâm được thực hiện với nhiều thủ đoạn khác nhau như: dụ dỗ hoặc dẫn dắt với vai trò là người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm. bán dâm.

Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian, tổ chức móc nối, dụ dỗ, dẫn dắt để cho người mại dâm và người khác quan hệ tình dục với nhau.

Người phạm tội môi giới mại dâm phải là người làm trung gian cho người mua dâm và người bán dâm, nhưng không nhất thiết phải biết cụ thể người bán dâm bán dâm cho người nào hoặc người mua dâm mua dâm với ai. Trong các lĩnh vực khác nhất thiết người làm trung gian phải biết hai bên mà mình trung gian còn làm trung gian để thực hiện việc mua dâm, bán dâm, người làm trung gian không cần phải biết cả hai bên. Ví dụ: A làm nghề lái xe ôm, A biết B là gái bán dâm và thường xuyên chở B đến khách sạn để B thực hiện việc mua bán dâm, tuy nhiên A không biết khách mua dâm là ai. Hành vi của A vẫn là hành vi môi giới mại dâm.

Trường hợp một hoặc một số người “chăn dắt” một số gái mại dâm để chuyên “cung cấp” cho các khách sạn, nhà nghỉ khi có yêu cầu thì cần phân biệt: nếu có sự bàn bạc, thoả thuận từ trước, thành đường dây “gái gọi” thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm với vai trò đồng phạm; nếu không có sự bàn bạc, thoả thuận từ trước thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm với các tình tiết định khung là: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; phạm tội nhiều lần; đối với nhiều người hoặc tái phạm nguy hiểm.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện các hành vi dụ dỗ, móc nối, dẫn dắt người mại dâm, và người mại dâm đã có sự nhận lời, thoả thuận.

Chủ thể

Chủ thể của tội phạm không phải chủ thể đặc biệt, bất kì ai cũng có thể là chủ thể của tội phạm này.

Chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan

Người phạm tội chứa mại dâm thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện là để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm. Nếu vì một lý do nào đó mà người có hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện nhưng không biết người thuê, người mượn thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì cũng không phạm tội chứa mại dâm.

Động cơ của người phạm tội chứa mại dâm chủ yếu là do tư lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác; động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc để xác định tội phạm. Tuy nhiên, việc xác định động cơ của người phạm tội cũng rất quan trọng có ý nghĩa đến việc quyết định hình phạt đối với người phạm tội; động cơ càng xấu mức hình phạt sẽ càng nặng và ngược lại.

Người phạm tội môi giới mại dâm thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc dụ dỗ, dẫn dắt người mua đam hoặc người bán dâm để họ thực hiện việc mua dâm, bán dâm. Nếu vì một lý do nào đó mà họ không biết hoặc không thể biết có việc mua bán dâm thì không phạm tội môi giới mại dâm.

 

Hình phạt

Điều 327 Bộ luật Hình sự quy định 05 Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội như sau:

- Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;

đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

- Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 328 Bộ luật Hình sự quy định 04 Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội như sau:

- Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

- Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Bộ luật Hình sự        

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tội rửa tiền là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Tội rửa tiền quy định tại Điều 324 BLHS

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại Điều 323 BLHS

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định tại Điều 326 BLHS

Tội rửa tiền có điểm gì khác tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội rửa tiền với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Tội có điểm gì khác tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp quy định tại Điều 325 BLHS

Tội chứa mại dâm là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 28/10/2021

Tội chứa mại dâm quy định tại Điều 327 BLHS

Tội cản trở hoạt động của mạng máy tính có điểm gì khác tội sản xuất, mua bán công cụ để sử dụng vào mục đích trái pháp luật?

Hỏi đáp luật Hình Sự 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội cản trở hoạt động của mạng máy tính với tội sản xuất, mua bán công cụ để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.