Thi hành bản án của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ cần phải có những điều kiện gì?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 500 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) tuân thủ pháp luật về điều kiện cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ được quy định như sau:

“Điều 500. Điều kiện cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ

Bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ có thể được thi hành tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện:

1. Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ;

2. Hành vi phạm tội mà công dân Việt Nam bị kết án ở nước ngoài cũng cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

3. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và không còn thủ tục tố tụng nào đối với người đó.”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về điều kiện cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ.

Đây là Điều luật mới được quy định trong BLTTHS 2015. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ có thể được thi hành tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện:

Thứ nhất, có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ. Theo đó, văn bản yêu cầu của nước ngoài trước hết phải là văn bản yêu cầu dẫn độ công dân Việt Nam cho nước ngoài để thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét và quyết định dẫn độ hay từ chối dẫn độ công dân Việt Nam cho nước ngoài để thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

Khi có văn bản trả lời từ phía cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc từ chối dẫn độ công dân Việt Nam để chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài nếu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài có văn bản yêu cầu thi hành án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ xem xét điều kiện cho thi hành bản án, quyết định đó.

Thứ hai, hành vi phạm tội mà công dân Việt Nam bị kết án ở nước ngoài cũng cấu thành tội phạm theo quy định của BLHS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó có nghĩa xét về mặt tội danh mà phía nước ngoài kết án đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn dẫn độ phải có sự tương đồng về tội danh được quy định trong BLHS Việt Nam.

Thứ ba, bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và không còn thủ tục tố tụng nào đối với người đó. Theo đó, bản án đã có hiệu lực pháp luật và đang chuyển sang giai đoạn thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người được bảo vệ bao gồm những ai?

Hỏi đáp luật Hình Sự 05/10/2021

Bài viết trình bày về những người được bảo vệ; quyền và nghĩa vụ của những người được bảo vệ trong TTHS.

Nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 05/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tài liệu, đồ vật thu thập qua hợp tác quốc tế trong TTHS có giá trị pháp lý khi nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 06/10/2021

Bài viết trình bày về giá trị pháp lý của tài liệu, đồ vật thu thập được qua hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Hồ sơ bảo vệ bao gồm những nội dung nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 06/10/2021

Bài viết trình bày về thủ tục hồ sơ bảo vệ trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Chấm dứt việc bảo vệ trong TTHS khi nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 06/10/2021

Bài viết trình bày về việc ra quyết định chấm dứt bảo vệ trong TTHS.

Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong TTHS là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 06/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Phạm vi hợp tác quốc tế trong TTHS là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 06/10/2021

Bài viết trình bày về phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Cơ quan trung ương trong hợp tác quốc tế về TTHS được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 06/10/2021

Bài viết trình bày về các cơ quan trung ương trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự.