Ủy thác điều tra được BLTTHS 2015 quy định như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 171 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) ủy thác điều tra được quy định như sau:

“Điều 171. Ủy thác điều tra

1. Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác.

2. Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác trong thời hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện ủy thác điều tra. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải có ngay văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác.

3. Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát việc ủy thác điều tra cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.”

2. Khái niệm, hình thức, tính chất của ủy thác điều tra.

Uỷ thác điều tra vừa là sự hợp đồng chiến đấu, tạo điều kiện giúp nhau trong công tác đấu tranh chống tội phạm, vừa là việc bắt buộc phải thực hiện theo quy định của BLTTHS. Khi cần thiết, Cơ quan Điều tra có thể ủy thác cho Cơ quan Điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Hình thức của việc ủy thác điều tra phải bằng văn bản quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan Điều tra được ủy thác, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan Điều tra được ủy thác. Như tiến hành bắt giữ đối tượng A, lấy lời khai người làm chứng B tại địa điểm cụ thể.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định ủy thác điều tra có tính chất bắt buộc đối với Cơ quan điều tra được ủy thác. Theo đó, Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác và trong thời hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu.Việc tiến hành ủy thác điều tra chỉ tiến hành giữa các Cơ quan Điều tra với nhau, còn các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thì không thực hiện việc ủy thác điều tra. Cơ quan Điều tra được ủy thác điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác theo thời hạn mà Cơ quan Điều tra ủy thác yêu cầu.

Nếu vì lý do nào đó mà Cơ quan Điều tra được ủy thác không thể thực hiện được từng phần hoặc đầy đủ những việc được ủy thác theo thời hạn mà Cơ quan Điều tra ủy thác yêu cầu thì phải thông báo bằng văn bản và nói rõ lý do cho cơ quan này biết.

Quá trình tiến hành điều tra, việc thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát là liên tục theo quy định. Vì vậy, Viện kiểm sát cùng cấp với cơ quan Điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan Điều tra được ủy thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát việc ủy thác điều tra cho Viện kiểm sát đã ủy thác.

Đây là quy định mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quy định này đảm bảo mọi hoạt động điều tra đều được kiểm sát chặt chẽ bởi Viện kiểm sát có thẩm quyền. Kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra phải được chuyển ngay cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra?

Hỏi đáp luật Hình Sự 30/07/2021

Bài viết trình bày về Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật hiện h

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 30/07/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 30/07/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm của Cơ quan điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra?

Hỏi đáp luật Hình Sự 30/07/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo quy định của BLTTHS 2015

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của CQĐT, Viện kiểm sát?

Hỏi đáp luật Hình Sự 30/07/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát theo quy định của BLTTHS 2015.