Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Các chủ thể nào có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 2)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Các chủ thể nào có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 1) đã giới thiệu về 02 chủ thể trong 04 chủ thể có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về 02 nhóm chủ thể còn lại có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình

Cơ quan, tổ chức ở đây là các cơ quan trực tiếp quản lý người lao động theo địa bàn các cấp hoặc theo chuyên ngành và các tổ chức bao gồm tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn Việt Nam, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam,…) và các tổ chức khác.

Hộ gia đình là tập hợp những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống theo pháp luật về hôn nhân và gia đình và chung sống với nhau.

Hai nhóm chủ thể này có đặc điểm chung là không trực tiếp tham gia vào quan hệ lao động, quan hệ việc làm và ngoài Công đoàn Việt Nam và các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình này thực hiện thông tin, tuyên truyền, giáo dục theo hướng rất khác so với người sử dụng lao động hay nhà sản xuất. Theo Khoản 3 Điều 13 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, các chủ thể này có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của mình: Đây là trách nhiệm chung của hầu hết các chủ thể có mối liên kết với người lao động. Các hoạt động tuyên truyền, phổ cập kiến thức, giáo dục kỹ năng cho người lao động được thực hiện theo nhiều hướng khác nhau, từ phía gia đình, nơi ở, nơi sinh hoạt cộng đồng (dân cư, cộng đồng người lao động, cộng đồng khác). Từ việc thực hiện tuyên truyền một toàn diện, người lao động có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về an toàn, vệ sinh lao động hơn so với chỉ được tuyên truyền tại nơi làm việc.

- Tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, gây hại, nguy hiểm cho sức khỏe bản thân và cộng đồng trong quá trình lao động: Các hủ tục, thói quen mất vệ sinh, gây nguy hiểm cho sức khỏe bản thân và cộng đồng có thể kể đến như thói quen không rửa tay, khử khuẩn trước khi làm việc, hủ tục không tắm trong những ngày nhất định trong năm,… đều cần được xóa bỏ. Do các chủ thể này có được sự tin tưởng hơn của người lao động do mối quan hệ, liên kết gần gũi với người lao động, nên chỉ có các chủ thể này mới có thể tuyên truyền xóa bỏ các thói quen, hủ tục mất vệ sinh, gây hại, nguy hiểm cho người lao động một cách hiệu quả nhất.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện giao trách nhiệm cho các cơ quan tổ chức khác đồng cấp hoặc dưới cấp thực hiện các hoạt đồng tuyên truyền một cách đồng bộ và toàn diện, tránh trường hợp xảy ra các hoạt động thiếu nhất quán, chồng chéo.

4. Cơ quan thông tin đại chúng

Cơ quan thông tin đại chúng là các báo, đài ở trung ương và địa phương, bao gồm Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo lao động, Báo tuổi trẻ,… Các cơ quan này được coi là các cơ quan ngôn luận của Nhà nước, có trách nhiệm thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, lồng ghép thông tin về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các chương trình, hoạt động thông tin, truyền thông khác như các hoạt động truyền thông giải trí, tin tức, cập nhật, phong trào, giải thưởng… Thậm chí, các thông tin này có thể được truyền tải sâu rộng qua phim truyện, gameshow, talkshow mà người xem quan tâm, từ đó nâng cao nhận thức chung về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư