Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Căn cứ và hình thức xử lý luật lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:03 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Người lao động là người giúp việc trong gia đình là nhóm người lao động đặc biệt. Vậy xử lý kỷ luật của người lao động là người giúp việc trong gia đình có gì khác so với xử lý kỷ luật người lao động thông thường? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Xem thêm: Người lao động là người giúp việc trong gia đình – Giao kết hợp đồng với người lao động là người giúp việc trong gia đình như thế nào?

1. Căn xứ xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình

Theo Điểm a, Điểm b Khoản 6 Điều 89 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, có 03 căn cứ xác định hành vi, hình thức xử lý kỷ luật lao động:

1.1. Pháp luật về lao động (Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ,…)

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về căn cứ xử lý kỷ luật lao động cũng như các hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng, đặc biệt là hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Các trường hợp sa thải người lao động được quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, người sử dụng lao động không được sa thải người lao động (dù là người lao động giúp việc gia đình hay không) nếu không thuộc các trường hợp được sa thải người lao động. Đồng thời pháp luật về lao động cũng quy định về các căn cứ khác để xử lý kỷ luật lao động như: Nội quy lao động, hợp đồng lao động, thỏa thuận khác.

1.2. Nội quy lao động

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 118 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, người sử dụng lao động nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải ban hành nội quy lao động. Tuy nhiên trong trường hợp người lao động là người giúp việc gia đình, thông thường người sử dụng lao động sử dụng ít hơn 10 người giúp việc cho gia đình, do tính chất công việc này là làm tại nhà người sử dụng lao động, hoặc ở hộ gia đình (trừ trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình), vì thế hầu hết các trường hợp người lao động là người giúp việc gia đình không có nội quy lao động để thực hiện theo. Dù vậy, theo Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì người sử dụng lao động không phải ban hành nội quy lao động nhưng phải thỏa thuận với người lao động về nội dung kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của người lao động. Các nội dung này có thể được quy định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản thỏa thuận khác, đồng thời cũng có giá trị tương đương với nội dung nội quy lao động, do đó người sử dụng lao động có thể căn cứ vào các nội dung thỏa thuận này để thực hiện xử lý kỷ luật người lao động giúp việc cho gia đình.

1.3. Hợp đồng lao động

Trong trường hợp nội quy lao động không quy định chi tiết về các hành vi, hình thức xử lý kỷ luật lao động hoặc không có nội quy lao động thì người sử dụng lao động và người lao động phải thỏa thuận về hình thức xử lý kỷ luật, các hành vi bị xử lý kỷ luật lao động, thông thường việc thỏa thuận này được thực hiện ngay khi giao kết hợp đồng lao động. Cũng bởi tính chất đặc thù của công việc mà người lao động giúp việc cho gia đình thực hiện, người lao động có thể thực hiện nhiều hành vi khác nhau tác động xấu đến môi trường làm việc, quan hệ lao động, trật tự, an toàn tại nơi làm việc, vì vậy, hợp đồng lao động là căn cứ phổ biến nhất để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình khi các bên đã dự liệu các hành vi vi phạm kỷ luật trong thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động.

1.4. Các hình thức thỏa thuận khác

Các hình thức thỏa thuận khác thường được đề cập đến là thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên người lao động giúp việc cho gia đình thường làm việc mang tính chất đơn lẻ và không tham gia tổ chức đại diện người lao động (không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở làm việc của người lao động), nên rất khó để có thỏa ước lao động tập thể cho người giúp việc gia đình.

Ngược lại, các thỏa thuận khác ở đây có thể là thỏa thuận riêng giữa người lao động và người sử dụng lao động về hình thức kỷ luật, các hành vi là căn cứ xử lý kỷ luật lao động, sau khi giao kết hợp đồng lao động.

2. Hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động là người giúp việc gia đình

2.1. Các hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động là người giúp việc gia đình

Theo Điều 124 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có 04 hình thức xử lý kỷ luật là:

- Khiển trách

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

- Cách chức

- Sa thải

Nhưng theo Điểm b Khoản 6 Điều 89 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, đối với người lao động là người giúp việc gia đình thì chỉ có 02 hình thức kỷ luật lao động được áp dụng:

- Khiển trách

- Sa thải

Nguyên nhân 02 hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng và cách chức không được áp dụng đối với nhóm chủ thể này do người lao động giúp việc gia đình chỉ thực hiện công việc và nhận lương theo công việc, không có lộ trình tăng lương, cũng không được nhận lương theo chức danh (vì không có chức danh).

2.2. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động là người giúp việc của gia đình

Theo Điều 125 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có 04 căn cứ để xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động, nhưng theo Điểm c Khoản 6 Điều 89 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, chỉ có 03 trong số 04 căn cứ đó được áp dụng để sa thải người lao động giúp việc cho gia đình như sau:

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

- Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động

- Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng

Đối với căn cứ “ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm…” do người lao động giúp việc không bị xử lý kỷ luật lao động theo hình thức kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức.

Ngoài ra, riêng đối với trường hợp người lao động là người giúp việc, có 01 căn cứ khác để sa thải người lao động: Người lao động có hành vi ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự đối với người sử dụng lao động hoặc thành viên trong hộ gia đình. Căn cứ này được xây dựng do tính chất đặc biệt của công việc mà người lao động giúp việc gia đình thực hiện, là tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với người sử dụng lao động và thành viên gia đình hộ gia đình của người sử dụng lao động.

Như vậy, cả về hình thức và căn cứ để xử lý kỷ luật người lao động giúp việc cho gia đình đều có điểm khác biệt so với người lao động làm các công việc khác, xuất phát từ công việc của nhóm người lao động này.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư