Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Cơ quan quản lý về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong điều tra vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cơ quan quản lý về lao động cấp tỉnh là cơ quan của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). Theo Khoản 2 Điều 35 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, cơ quan quản lý về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động.

1. Trường hợp Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Theo Khoản 2 Điều 35 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền tổ chức Đoàn điều tra trong trường hợp:

- Tai nạn lao động chết người

- Tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 02 người trở lên

- Điều tra lại vụ tai nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở điều tra, khi nhận được khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết

Đối với 02 trường hợp đầu, đây là 02 trường hợp tai nạn có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến người lao động, thể hiện các yếu tố nguy hiểm đạt đến mức độ gây hại nghiêm trọng. Vì vậy không thể để người sử dụng lao động và các thành viên không có nhiều chuyên môn tại cơ sở tham gia điều tra tai nạn lao động. Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền quản lý, thanh tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động, nên người lao động là người sử dụng người lao động, do đó có chuyên môn hơn trong tổ chức điều tra về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và tai nạn lao động nói riêng. Tuy nhiên, trong trường hợp thẩm quyền tổ chức điều tra thuộc về cơ quan chuyên ngành liên quan theo pháp luật chuyên ngành, thì Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có thẩm quyền tổ chức điều tra trong trường hợp này.

Đối với trường hợp thứ 03, xuất phát từ chức năng quản lý của Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, khi người sử dụng lao động không đủ khả năng của tổ chức điều tra, điều tra có dấu hiệu xảy ra sai sót, không phù hợp, thì Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thực hiện tổ chức điều tra.

2. Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Cũng theo Khoản 2 Điều 35 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, thành phân Đoàn điều tra tai nạn lao động bao gồm:

- Thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động thuộc cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh (Trưởng đoàn): Người được cử ra từ Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm thành lập và chỉ đạo Đoàn điều tra, công tác Điều tra.

- Các thành viên là đại diện Sở Y tế: Người có chuyên môn về Y tế, làm công tác y tế, hỗ trợ cho Đoàn điều tra tai nạn lao động về chuyên môn y tế.

- Đại diện Liên đoàn Lao động cấp tỉnh: Nhằm đảm bảo tính khách quan, đại diện Liên Đoàn tham gia Đoàn điều tra, hỗ trợ các thành viên, đưa ra các quan điểm dưới góc nhìn của người lao động.

- Thành viên khác: Các thành viên được Trưởng đoàn lựa chọn hoặc từ các cơ quan quản lý chuyên ngành cử vào Đoàn điều tra để thực hiện các nhiệm vụ mang tính chuyên môn cao.

Xem thêm: 

Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh như thế nào? (Phần 1)

Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh như thế nào? (Phần 2)

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư