Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản như thế nào?

Đối tượng áp dụng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Đối tượng áp dụng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại  Nhật Bản là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Các doanh nghiệp này phải được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đồng thời, phải được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tức đáp ứng các điều kiện chung để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng).

Tuy nhiên, sau khi đã được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện về thị trường hoạt động trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Ví dụ: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản theo hợp đồng thì phải đáp ứng thêm các điều kiện đối với thị trường Nhật Bản.

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Theo Điều 15 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm:

Điều kiện về số lượng và trình độ nhân viên nghiệp vụ

Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện nội dung hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ngoài nước có năng lực tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương;

- Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động quản lý người lao động có năng lực tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương và ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản;

- Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động giáo dục định hướng có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo đó, nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp phải có tối thiểu 03 người có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật ở trình độ cao (N2 là trình độ năng lực tiếng Nhật cao thứ 02 trên xếp hạng năng lực tiếng Nhật, đảm bảo khả năng giao tiếp và đọc hiểu ở mức cao) để thực hiện hướng dẫn người lao động thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn nhất định. Các nhân viên nghiệp vụ này cũng chịu trách nhiệm trước chính doanh nghiệp về người lao động trong nghiệp vụ của mình (tìm kiếm thị trường, quản lý người lao động, giáo dục định hướng).

Điều kiện về tiêu chuẩn theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản

Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, về tài chính,… được thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản nên có sự thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc vào tình hình của kinh tế - chính trị - xã hội.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phần 2)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phần 1)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 3)

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phần 3)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 4)

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phần 4)

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)