Doanh nghiệp cần thỏa mãn những điều kiện nào để được gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Theo Điều 19 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp phải thỏa mãn 04 điều kiện để được gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

1. Thỏa mãn và bảo đảm các điều kiện ban đầu để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

1.1. Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên

Điều kiện này tương tự với điều kiện mà trung tâm dịch vụ việc làm phải thỏa mãn về trụ sở và quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở cho trung tâm. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm cũng phải có trụ sở (hoặc chi nhánh trên khu vực khác nơi trụ sở chính đặt). Trụ sở, chi nhánh này phải thuộc một trong 02 trường hợp:

- Thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

- Được thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc không thuê quyền sử dụng đất)

1.2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 Đồng (Ba trăm triệu đồng)

Theo Khoản 1 Điều 330 Bộ luật dân sự năm 2015, ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các giấy tờ trị giá được bằng tiền vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ 300.000.000 Đồng để đảm bảo các nghĩa vụ tài chính để duy trì hoạt động của doanh nghiệp cũng như các hoạt động dự án, chương trình phát triển việc làm mà doanh nghiệp thực hiện.

1.3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm 03 điều kiện:

a. Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Theo Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân

- Thành viên hợp danh

- Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Thành viên Hội đồng thành viên

- Chủ tịch Công ty

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

- Cá nhân giữ chức danh quản lý khác

b. Không thuộc một trong các trường hợp:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam

- Đang chấp hành hình phạt tù

- Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc

- Trốn khỏi nơi cư trú

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự

- Có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

- Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm

Đây là các trường hợp người đại diện theo pháp luật không thể làm tròn chức năng, nhiệm vụ của bản thân là đại diện và quản lý doanh nghiệp, vì vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm không được thuộc một trong các trường hợp trên. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nếu người quản lý doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm phải thay đổi người đại diện theo pháp luật.

c. Có trình độ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép

Đây là yêu cầu về trình độ học vấn, nhằm xác định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có đủ khả năng đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, công việc cần thiết.

2. Không thuộc các trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ, các trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:

- Chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo đề nghị của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản

- Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên hoặc cố tình không chấp hành việc xử phạt

- Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp

- Không đảm bảo một trong các điều kiện ban đầu để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Các điều kiện đó bao gồm:

+ Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

+ Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của  pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam

+ Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp thuộc diện không được cấp giấy phép lao động

Nếu doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên, thì không được gia hạn giấy phép và xin cấp lại giấy phép sau khi đã bị thu hồi giấy phép, đồng thời không được hoạt động dịch vụ việc làm.

3. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo

Khi hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo để đảm bảo hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước (cụ thể là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ làm theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong đó:

- Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20/06

- Báo cáo hằng năm gửi trước ngày 20/12

4. Hồ sơ gia hạn giấy phép được gửi lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hạn của giấy phép ít nhất 20 ngày

Hồ sơ này bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ)

- 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm

- Trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hồ sơ bao gồm cả các văn bản chứng minh điều kiện của người đại diện theo pháp luật: Sơ yếu lý lịch tự thuật, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản chứng nhận chức vụ và trình độ chuyên môn.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Việc làm năm 2013

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổng hợp bài viết về Luật Việc làm năm 2013

Hỏi đáp luật Lao động 12/09/2021

Tổng hợp bài viết về Luật Việc làm năm 2013

Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động của Nhà nước được quy định như thế nào trong Luật Việc làm năm 2013?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động của Nhà nước được quy định như thế nào trong Luật Việc làm năm 2013

Dịch vụ việc làm được quy định như thế nào trong Luật Việc làm năm 2013?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Khái niệm, phân loại dịch vụ việc làm được quy định trong Luật Việc làm năm 2013

Trung tâm dịch vụ việc làm là gì?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Khái niệm, điều kiện thành lập, cách đặt tên trung tâm dịch vụ việc làm

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm là gì?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là gì?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Khái niệm, hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ và trình tự đề nghị cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ và trình tự đề nghị cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm