Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tổng hợp bài viết về Luật Việc làm năm 2013

Thứ năm, 30/12/2021, 09:25:19 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm năm 2013 như thế nào?

2. Nguyên tắc về việc làm như thế nào?

3. Chính sách của Nhà nước về việc làm như thế nào?

4. Nội dung quản lý Nhà nước về việc làm như thế nào?

5. Thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm như thế nào?

6. Những hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến vấn đề việc làm?

7. Quỹ quốc gia về việc làm có các nguồn hình thành như thế nào?

8. Đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm?

9. Điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm như thế nào?

10. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn như thế nào?

11. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn như thế nào?

12. Nội dung chính sách việc làm công như thế nào?

13. Lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công như thế nào?

14. Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

15. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên như thế nào?

16. Đối tượng và nội dung hỗ trợ thanh niên lập nghiệp như thế nào?

17. Đối tượng và nội dung hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp như thế nào?

18. Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an như thế nào?

19. Nội dung và mức hỗ trợ đào tạo nghề đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ như thế nào?

20. Các trường hợp người lao động nào bắt buộc phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

21. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

22. Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

23. Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động của Nhà nước được quy định như thế nào trong Luật Việc làm năm 2013?

24. Dịch vụ việc làm được quy định như thế nào trong Luật Việc làm năm 2013?

25. Trung tâm dịch vụ việc làm là gì?

26. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm là gì?

27. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là gì?

28. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

29. Hồ sơ và trình tự đề nghị cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

30. Doanh nghiệp cần thỏa mãn những điều kiện nào để được gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

31. Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

32. Các trường hợp nào doanh nghiệp được cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

33. Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

34. Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

35. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp như thế nào?

36. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

37. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh không?

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư