Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nghĩa vụ của người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Người lao động làm việc không theo hợp đồng cũng có các quyền và nghĩa vụ đối với an toàn, vệ sinh lao động. Nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 không định nghĩa người lao động làm việc không theo hợp đồng mà chỉ gọi là người làm việc không có quan hệ lao động (Theo Khoản 6 Điều 3 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019) vì Bộ luật này không coi người làm việc không theo hợp đồng lao động là người lao động. Dù vậy, dựa trên Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, thì Luật này gọi chung người làm việc không có hợp đồng lao động là người lao động.

Theo Khoản 4 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động có 03 nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật

Bất kể người làm việc hưởng lương nào cũng phải chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc của mình. Tuy nhiên, đối với người lao động làm việc không hưởng lương, nhóm người này không được bảo đảm toàn diện quyền, lợi ích về pháp luật vì không có quan hệ lao động với người sử dụng lao động (Khoản 3 Điều 6 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019). Người sử dụng lao động có thể không chịu trách nhiệm với các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động của người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động và người làm việc không theo hợp đồng lao động cũng khó có thể chứng minh mối liên kết với người sử dụng lao động để xác định nghĩa vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động. Do vậy, người làm việc không theo hợp đồng lao động có thể phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc mà mình thực hiện.

2. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động

Tại nơi làm việc không chỉ có một người thực hiện công việc, mà nhiều người cùng thực hiện công việc cùng những người có mặt ở nơi làm việc. Bất kỳ ai làm việc cũng phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động. Tuy nhiên, người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động hầu như không có sự hỗ trợ của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động cũng không chịu trách nhiệm liên đới nếu người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động gây thiệt hại cho bên thứ ba. Đồng thời người sử dụng lao động cũng có thể không chịu trách nhiệm với các tai nạn lao động của người lao động không giao kết hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động phải chịu trách nhiệm toàn bộ bao gồm cả trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm hành chính, hình sự nếu không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động dẫn đến thiệt hại cho người khác (về tính mạng, sức khỏe, tài sản).

3. Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động

Cũng do người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho bản thân mình, nên người lao động có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương khi có người có hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động, để đảm bảo nơi làm việc được an toàn, không bị gây rối. Trách nhiệm này cũng được cho là trách nhiệm chung của tất cả người lao động (nói chung), tuy nhiên, do bản thân người lao động trong trường hợp này không có hợp đồng lao động, không trong quan hệ lao động, nên khi người sử dụng lao động có hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thì người lao động không theo hợp đồng lao động không thể được đảm bảo quyền nếu không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Do đó, trách nhiệm này cũng có thể coi là một trách nhiệm đảm bảo quyền cho người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động.

Xem thêm: Quyền của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư