Nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể hiện nay theo Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đáp ứng đủ các điều kiện của người sử dụng lao động nước ngoài, hoặc doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện công việc ở nước ngoài (căn cứ theo hợp đồng lao động, hợp đồng đưa người lao động ra nước ngoài làm việc).

Nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 2 Điều 6 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các nghĩa vụ sau:

- Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động (người lao động là công dân Việt Nam và được đưa ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng dựa trên quy định pháp luật của Việt Nam, ngược lại, người lao động làm việc tại nước ngoài, chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước nước ngoài và hưởng các chế độ cơ bản theo pháp luật nước ngoài nên phải tuân thủ pháp luật nước tiếp nhận lao động).

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động; đoàn kết với người lao động tại nước tiếp nhận lao động (do phong tục, tập quán, lối sống, lối suy nghĩ khác nhau nên người lao động phải đảm bảo bản thân vẫn duy trì truyền thống văn hóa của Việt Nam nhưng cũng phải tôn trọng phong tục, tập quán nơi tiếp nhận lao động; đồng thời, người lao động có trách nhiệm hòa nhập, đoàn kết với người lao động khác cùng làm việc ở nước ngoài bao gồm cả người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài để tạo môi trường làm việc ổn định, lành mạnh).

- Hoàn thành khóa học giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài (đối với các trường hợp người lao động được giáo dục, đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động phải hoàn thành khóa học giáo dục định hưởng trước khi đi làm việc ở nước ngoài).

- Nộp tiền dịch vụ, thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật này;

- Làm việc đúng nơi quy định; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (không làm việc khác địa điểm được quy định trong hợp đồng lao động, phải tuân theo các điều lệ, nội quy, sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động theo đúng quy định trong hợp đồng lao động).

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động (Đảm bảo trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại của người lao động đối với người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động).

- Về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề; thông báo với cơ quan đăng ký cư trú nơi trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc nơi ở mới sau khi về nước theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh (Về nước đúng thời hạn quy định trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, tức thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề. Khi trở về, phải thông báo ngay với cơ quan đăng ký cư trú để xác định nhân thân người trở về từ nước ngoài).

- Nộp thuế, tham gia bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động (có thể phải đóng bảo hiểm xã hội, nộp thuế thu nhập cá nhân 02 lần nếu nước người lao động làm việc không ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần)

- Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (đóng góp tự nguyện và tùy theo khả năng đóng góp)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 20/09/2021

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh không?

Hỏi đáp luật Lao động 20/09/2021

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh

Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/01/2022

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng