Nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? (Phần 1)

Theo Điều 82 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, có 08 nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về 04 trong tổng số 08 nội dung này.

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng, ban hành hoặc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền được phân công quản lý

Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện các quy phạm an toàn, vệ sinh lao động:

- Quốc hội có trách nhiệm ban hành Luật (Luật an toàn, vệ sinh lao động)

- Chính phủ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật (ví dụ: Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ liên quan khác có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện các Thông tư hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động (ví dụ: Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế; Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chính phủ và các Bộ quản lý về an toàn, vệ sinh lao động hoặc các ngành, nghề, công việc, thiết bị đòi hỏi yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm ban hành hoặc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Ví dụ: Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe cho nhân viên hàng không; Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương nói chung, trong đó có vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động. Ví dụ: Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm ruốc Huế.

2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động là nhiệm vụ chung của nhiều Bộ ngành, các cấp trong bộ máy Nhà nước. Chính phủ, các Bộ của Chính phủ (đặc biệt Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế) phải lên kế hoạch hằng năm liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trên địa bàn cả nước thông qua các cấp chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương và người sử dụng lao động.

Hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình báo cáo lên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh, cũng có nội dung về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động nói chung và vấn đề an toàn, vệ sinh lao động nói riêng.

3. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động

Hệ thống theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo các cấp khác nhau. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện theo dõi, thống kê các thông tin về tai nạn lao động thông qua báo cáo từ người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp xã rồi tổng hợp và báo cáo lên cấp trên. Đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được báo cáo của các Sở và tiếp tục tổng hợp và trình lên Chính phủ.

Việc xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động dựa trên các số liệu mà hoạt động theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh lao động thu thập được.

4. Quản lý tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

Các tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động bao gồm các dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, dịch vụ kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư, chất, và nhiều dịch vụ khác do các tổ chức, cá nhân thực hiện theo hợp đồng dịch vụ với người sử dụng lao động để kiểm tra điều kiện lao động hoặc thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng các Bộ chuyên ngành khác có trách nhiệm quản lý đối với tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động như quy định về điều kiện hoạt động (chứng chỉ hoạt động), nguyên tắc hoạt động và báo cáo hàng năm của các tổ chức này lên Bộ quản lý để các Bộ này thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức này.

Xem thêm: Nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? (Phần 2)

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc, nội dung đánh giá kỹ năng nghề như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 19/07/2021

Bài viết giải thích về nguyên tắc, nội dung đánh giá kỹ năng nghề

Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 19/07/2021

Bài viết giải thích về quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Số lượng người trong lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về số lượng người trong lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu