Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương như thế nào? (Phần 2)

Tại Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương như thế nào? (Phần 1) đã giới thiệu về Giai đoạn 1 của quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 của quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương.

Giai đoạn 2: Tổ chức cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động

2.1. Trách nhiệm tổ chức cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động

Trưởng đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp trung ương có trách nhiệm tổ chức cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn sau khi lập Biên bản Điều tra tai nạn lao động, và thông báo thời gian, địa điểm cho các thành phần tham gia. Nếu các thành phần được dự họp vắng mặt, Trưởng đoàn vẫn tổ chức cuộc họp theo dự kiến.

Riêng đối với Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương, về cơ bản không có quy định chọn Trưởng đoàn, vì vậy Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương có thể do cơ quan có thẩm quyền thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương lựa chọn, hoặc có thể là thành viên đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.2. Thành phần tham gia cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động

Khác với các thành phần tham gia dự họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động được tổ chức cấp cơ sở, thành phần dự họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động cấp trung ương bao gồm:

- Trưởng đoàn Điều tra tai nạn lao động: Là người được chủ thể thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương lựa chọn, thường là đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thành viên đoàn Điều tra tai nạn lao động: thành viên đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp trung ương ngoài Trưởng đoàn bao gồm các thành viên là đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, đại diện Tổng liên đoàn Lao động và một số thành viên khác.

- Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trong trường hợp người lao động bị tai nạn làm việc theo hợp đồng lao động; đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xảy ra tai nạn trong trường hợp người lao động bị tai nạn làm việc không theo hợp đồng lao động: Đây là nhóm chủ thể có trách nhiệm khai báo cho cơ quan quản lý về lao động (Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) khi xảy ra tai nạn lao động, theo đó cũng chịu trách nhiệm đối với tai nạn lao động xảy ra với người lao động, trong công tác khai báo cũng như quản lý.

- Người bị nạn hoặc đại diện thân nhân người bị nạn, người biết sự việc, người có liên quan đến vụ tai nạn: Là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tai nạn lao động, trong trường hợp Điều tra tai nạn lao động cấp trung ương, thì đều là những trường hợp nghiêm trọng như tai nạn khiến hai người lao động trở lên bị thương nặng, tai nạn lao động chết người, và các tai nạn lao động thuộc trách nhiệm xử lý cấp cơ sở nhưng có khiếu nại, tố cáo vi phạm.

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở trong trường hợp người lao động bị tai nạn làm việc theo hợp đồng lao động: Chủ thể này được dự họp nhằm đảm bảo sự khách quan, công bằng trong quá trình họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động cũng như đảm bảo quyền của người lao động, do Công đoàn là tổ chức đại diện người lao động, các thành viên đại diện đều là những người được tập huấn, đào tạo trong lĩnh vực lao động cũng như vệ sinh, an toàn lao động.

- Mời đại diện cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân đã tham gia Điều tra trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người: Do tính chất nghiêm trọng của tai nạn lao động thuộc quyền điều tra của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương, trong quá trình hoặc trước khi Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương tham gia điều tra, có thể vụ tai nạn đã được tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Khi đó, các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân có nắm giữ, nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương điều tra cũng phối hợp với Công an cấp huyện hoặc cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Vì vậy, đại diện của 02 cơ quan này cũng được dự họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động nhằm đối chiếu kết quả điều tra trong quá trình tố tụng hình sự với kết quả điều tra trong quá trình Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương, đảm bảo tính khách quan của hoạt động điều tra này.

2.3. Các hoạt động trong cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động

Trong cuộc họp, các thành phần tham gia thực hiện các hoạt động sau:

- Nêu ý kiến về hoạt động điều tra và Biên bản điều tra tai nạn lao động

- Bày tỏ sự đồng thuận hoặc không đồng thuận, nêu rõ nguyên nhân

Tất cả các hoạt động của cuộc họp được ghi lại trong Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động. Nội dung Biên bản cuộc họp bao gồm thành phần dự họp và nội dung cuộc họp. Các bên tiến hành ký trong Biên bản bao gồm người sử dụng lao động (hoặc đại diện được ủy quyền bằng văn bản của người sử dụng lao động, thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, cơ sở (hoặc cá nhân) có liên quan dự họp, Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương, người viết biên bản. Trong trường hợp các bên dự họp không đồng thuận với Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản phải ghi đầy đủ, rõ ràng ý kiến này và có chữ ký xác nhận ý kiến của bên cho ý kiến (Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)

Giai đoạn 3: Gửi Biên bản cuộc họp cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Theo Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương có trách nhiệm gửi Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động và Biên bản Điều tra tai nạn lao động cho các chủ thể sau:

- Các cơ quan có thành viên trong Đoàn Điều tra tai nạn lao động: Xác nhận việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Đoàn Điều tra tai nạn lao động.

- Người sử dụng lao động: Chủ thể có trách nhiệm quản lý người lao động, chịu trách nhiệm trực tiếp với tai nạn lao động xảy ra với người lao động cũng như có trách nhiệm khai báo về tai nạn lao động cho cơ quan lao động có thẩm quyền.

- Nạn nhân hoặc thân nhân người bị nạn: Những người bị trực tiếp hứng chịu thiệt hại, hậu quả của tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động khiến 02 người lao động trở lên bị thương nặng và tai nạn lao động chết người. Biên bản xác nhận mức bồi thường, chế độ cho người chịu ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, cũng như xác minh đầy đủ tính chất, nguyên nhân, diễn biến, hậu quả tai nạn, nên phải gửi cho các chủ thể này để các chủ thể có thể nắm được đầy đủ thông tin, tránh tranh chấp.

- Riêng trường hợp vụ tai nạn lao động trong các lĩnh vực đặc thù, Đoàn điều tra được thành lập bởi các Bộ có chức năng quản lý các lĩnh vực này, thì ngoài các chủ thể trên Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương còn phải gửi 02 Biên bản cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện chức năng quản lý.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy trình, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 22/06/2021

Bài viết giải thích về quy trình, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Lao động 23/06/2021

Bài viết giải thích về quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Các trách nhiệm liên quan đến hồ sơ tai nạn lao động như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 23/06/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm liên quan đến hồ sơ tai nạn lao động

Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 23/06/2021

Bài viết giải thích về quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương (Phần 1)