Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể hiện nay theo Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đáp ứng đủ các điều kiện của người sử dụng lao động nước ngoài, hoặc doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện công việc ở nước ngoài (căn cứ theo hợp đồng lao động, hợp đồng đưa người lao động ra nước ngoài làm việc).

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau:

- Được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách, pháp luật và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có liên quan đến người lao động; quyền, nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tức người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm đảm bảo người lao động biết rõ các quyền, nghĩa vụ của mình theo pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài nơi người lao động làm việc để tránh việc vi phạm do không có hiểu biết về pháp luật, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động để bóc lột, trục lợi)

- Được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện quyền, nghĩa vụ và hưởng lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề (tư vấn về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Việt Nam, tại nước mà người lao động sẽ, đang làm việc để đảm bảo người lao động thực hiện đúng, không có vi phạm, không bị lợi dụng sự thiếu hiểu biết khi làm việc ở nước ngoài).

- Hưởng tiền lương, tiền công, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động và quyền lợi, chế độ khác theo hợp đồng lao động; chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động (người lao động được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng lao động đã thỏa thuận cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác phụ thuộc vào quốc tịch của người sử dụng lao động, nếu người sử dụng lao động ở nước ngoài thì tiền lương, tiền công, chế độ khác được xác định theo pháp luật nước đó, nếu người sử dụng lao động mang quốc tịch, thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì các chế độ trên được xác định theo pháp luật Việt Nam).

- Được bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế (do là công dân Việt Nam nên được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam bảo hộ dù đang làm việc tại nước ngoài, Nhà nước của các quốc gia khác cũng có trách nhiệm đảm bảo các quyền lợi của người lao động Việt Nam dựa trên pháp luật nước sở tại, tuy nhiên, việc bảo hộ, bảo vệ quyền lợi phải phù hợp với thông lệ quốc tế).

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài (đơn phương chấm dứt hợp đồng ở đây theo pháp luật Việt Nam thì không cần báo trước)

- Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật (Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ được thành lập để hỗ trợ người lao động đang làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp gặp khó khăn, giúp người lao động đang làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hưởng quyền lợi, quyền phù hợp với tư cách chủ thể của mình).

- Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nghĩa là trong trường hợp nước người lao động đang làm việc đều ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì người lao động chỉ phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân một lần ở Việt Nam hoặc ở nước tiếp nhận lao động).

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong trường hợp hợp đồng mà người lao động giao kết như hợp đồng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện không đúng, thực hiện sai bởi bên còn lại, người lao động có quyền khiếu nại nếu người trực tiếp bị ảnh hưởng quyền lợi là người lao động hoặc tố cáo nếu người bị ảnh hưởng quyền lợi không phải là người lao động đó, hoặc khởi kiện).

- Được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khi về nước và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội tự nguyện (được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm từ các cơ sở tư vấn người lao động)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 20/09/2021

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh không?

Hỏi đáp luật Lao động 20/09/2021

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh

Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng