Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trường hợp nào điều tra bệnh nghề nghiệp? (Phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:02 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, có 03 loại điều tra bệnh nghề nghiệp bao gồm: Điều tra bệnh nghề nghiệp lần đầu, Điều tra lại bệnh nghề nghiệp, Điều tra lần cuối bệnh nghề nghiệp.

1. Điều tra bệnh nghề nghiệp lần đầu

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, có 04 trường hợp điều tra bệnh nghề nghiệp lần đầu.

1.1. Người lao động có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp có liên quan đến bản thân mà chưa được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Người lao động chưa được giải quyết chế độ theo quy định của luật an toàn, vệ sinh lao động là người lao động đã được xác định mắc bệnh nghề nghiệp nhưng lại chưa được giải quyết về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ người sử dụng lao động và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong trường hợp này, người lao động có thể yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp lần đầu nhằm đảm bảo chế độ cho bản thân.

1.2. Người sử dụng lao động có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp trong trường hợp có nghi ngờ về bệnh nghề nghiệp cũng như vấn đề hưởng chế độ của người lao động. Các vấn đề liên quan đến bệnh nghề nghiệp của người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ, trách nhiệm bồi thường, trợ cấp của người lao động, vì vậy nếu người lao động không trung thực, hoặc trong quá trình khám bệnh nghề nghiệp (phát hiện, định kỳ) không chẩn đoán đúng bệnh và diễn biến bệnh dẫn đến người sử dụng lao động mất khoản tiền bồi thường, trợ cấp cho người lao động mà căn cứ cho các khoản tiền bồi thường, trợ cấp đó lại không chính xác, nên người sử dụng lao động hoàn toàn có thể yêu cầu điều tra lại bệnh nghề nghiệp nếu thấy cần thiết.

1.3. Xảy ra nhiều trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc nhiều người bị ốm, mắc bệnh trong cùng một thời điểm tại một cơ sở lao động

Đây là trường hợp nơi làm việc, cơ sở làm việc đang có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cũng như có các yếu tố có hại rõ ràng dẫn đến hậu quả là nhiều người lao động mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính, nhiều người bị ốm, mắc bệnh trong cùng một thời điểm tại một cơ sở lao động. Đây là trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải tiến hành điều tra bệnh nghề nghiệp ngay để kiểm tra xem các yếu tố có hại cũng như ảnh hưởng của chúng đến người lao động tại cơ sở làm việc có lớn đến mức nào, cũng như biện pháp ngăn chặn bệnh nghề nghiệp phát triển đối với người lao động tại nơi làm việc.

1.4. Kết quả quan trắc môi trường lao động vượt giới hạn cho phép nhưng không có trường hợp người lao động được phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc cơ sở lao động không thực hiện quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe cho người lao động

Kết quả quan trắc môi trường lao động vượt quá giới hạn của người lao động, nghĩa là các yếu tố có hại đang ở mức độ nghiêm trọng nhưng không rõ vì lý do gì người lao động không bị mắc bệnh nghề nghiệp, mà theo chiều hướng khách quan thì nếu đã có yếu tố có hại ở mức độ nghiêm trọng thì chắc chắn có người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. Ngược lại, nếu người sử dụng lao động không thực hiện quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe cho người lao động thì đây là vi phạm của người sử dụng lao động, có thể dẫn đến bỏ sót người lao động bị mắc tai nạn lao động. Trong các trường hợp này, phải tiến hành điều tra bệnh nghề nghiệp để xác định đúng người lao động có không bị mắc bệnh nghề nghiệp không và người sử dụng lao động có trốn tránh nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp không.

1.5. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp

Cơ quan Bảo hiểm xã hội là cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cũng có trách nhiệm chi trả các chi phí y tế, bồi thường, trợ cấp cho người lao động trong trường hợp người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp. Do vậy, cũng giống như người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội có quyền yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo không có ai trục lợi từ tiền trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Trường hợp nào điều tra bệnh nghề nghiệp? (Phần 1)

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư