Xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài như thế nào?

Đối tượng cần lập danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài

Đối tượng cần lập danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài  là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp này cần đáp ứng các điều kiện sau để đưa người lao động động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, bao gồm

- Điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

- Điều kiện chung để doanh nghiệp hoạt động hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng)

- Điều kiện để hoạt động dịch vụ đưa người la động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình (có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp này thực hiện đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài để làm người giúp việc gia đình thì phải nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam để xác nhận.

Thực hiện nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài

Thời điểm nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản sau khi đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, phải nộp danh sách người lao động đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác nhận.

Trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người lao động, doanh nghiệp phải nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài.

Hình thức nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài

Nộp theo một trong các hình thức sau:

+ Gửi trực tiếp tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử (www.dolab.gov.vn)

Nội dung danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài

+ Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi thường trú, số hộ chiếu/căn cước công dân, số điện thoại của người lao động (các thông tin nhân thân cơ bản)

+ Thời gian được bồi dưỡng kỹ năng nghề giúp việc gia đình và ngoại ngữ

+ Kinh nghiệm làm việc phù hợp

+ Số điện thoại của người lao động

+ Ngày dự kiến xuất cảnh

+ Tên, địa chỉ của bên nước ngoài tiếp nhận người lao động

+ Người sử dụng lao động

Giải quyết xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài

- Thời hạn giải quyết chấp thuận: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách lao động

- Giải quyết:

+ Nếu chấp thuận, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận danh sách

+ Nếu không chấp thuận, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không xác nhận và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không xác nhận.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Xác nhận danh sách người lao động đi làm việc tại nước ngoài như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 5 ngày trước

Xác nhận danh sách người lao động đi làm việc tại nước ngoài

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 4 ngày trước

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 4 ngày trước

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người la động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 4 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người la động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình