Xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) là doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

- Điều kiện chung để doanh nghiệp hoạt động hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng)

- Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), tức điều kiện về thị trường (có văn bản giới thiệu và chấp thuận hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc))

Trách nhiệm xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Thời điểm nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) sau khi đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), phải nộp danh sách người lao động đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác nhận.

Mục đích thực hiện xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Mục đích thực hiện xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) để phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước để tránh trường hợp người lao động trốn và làm việc bất hợp pháp ở Đài Loan. Những người này khi trở về Việt Nam hoặc bị bắt tại Đài Loan có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Thực hiện nộp danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

- Thời hạn thực hiện: Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người lao động

- Hình thức nộp: Một trong các hình thức sau

+ Gửi trực tiếp tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử (www.dolab.gov.vn)

- Các nội dung cơ bản của danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc):

+ Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi thường trú, số hộ chiếu/căn cước công dân, số điện thoại của người lao động (các thông tin nhân thân cơ bản)

+ Bên nước ngoài tiếp nhận người lao động

+ Tổng chi phí xuất cảnh dự kiến

Các nội dung trên phải được ghi theo căn cứ là hợp đồng cung ứng lao động đã được chấp thuận.

- Giải quyết xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc): Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận danh sách. Trường hợp không xác nhận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 3)

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phần 3)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 4)

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phần 4)

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 6 ngày trước

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản