Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021

Dưới đây là 02 mẫu dùng trong việc đăng ký tạm dừng lưu hành.

1. Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành

Căn cứ vào Phụ lục VI Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021, từ ngày 01/10/2021 sẽ áp dụng mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành sau

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

------------------

Số: ……………….

                                    …..,ngày…tháng…năm 20….

ĐƠN XIN TẠM DỪNG LƯU HÀNH

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải…………..

Tên:... Doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp)...

Số ĐKKD:…………………………………. cấp ngày:……………………………………

Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….……………………………

Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận và thực hiện tạm giữ phù hiệu, biển hiệu làm cơ sở cho... (Tên doanh nghiệp).., để làm căn cứ xác định thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ đối với các phương tiện nêu dưới đây:

Số TT

Loại xe

Biển số xe

Số phù hiệu, biển hiệu (nếu có)

Thời gian dự kiến tạm dừng hoạt động

1

 

 

 

Từ ngày… đến ngày…

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh………………………….. xác nhận các xe nêu trên đúng là xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp; doanh nghiệp xin nghỉ lưu hành từ ngày... tháng... năm....

Sở Giao thông vận tải đã lập biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu của xe kể từ ngày ... tháng ... năm ....

Đơn này được lập thành 03 bản, 02 bản giao cho chủ phương tiện (01 bản lưu, 01 bản để kèm hồ sơ gửi đơn vị đăng kiểm (trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao thông xác nhận vào đơn) làm thủ tục xác định xe dừng sử dụng), 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải.

LÃNH ĐẠO SỞ

ĐẠI ĐIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành

Theo Phụ lục VII Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021, kể từ ngày 01/10/2021, khi Sở Giao thông vận tải xét thấy doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành thì ra Thông báo theo mẫu sau:

TÊN CQ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CQ RA THÔNG BÁO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

-------------------

                   Số: …../TB-….

                                        …..ngày…tháng…năm…..

THÔNG BÁO

Về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành

...(Cơ quan thông báo) nhận được hồ sơ của... (doanh nghiệp) ……………………….

Căn cứ quy định của Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Qua nghiên cứu, hồ sơ của ...(doanh nghiệp)…………………………. chưa đủ điều kiện để đăng ký tạm dừng lưu hành theo quy định.

Lý do:... (nêu rõ lý do không được đăng ký tạm dừng lưu hành)…………………………..

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ theo số điện thoại:…………………. để được giải đáp./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA THÔNG BÁO

Nơi nhận

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- …..  (tên doanh nghiệp)…;

 

- …..;

 

- Lưu VT,…

 

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về phí và lệ phí

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm trong việc thu, quản lý phí sử dụng đường bộ của các cơ quan là gì?

Hỏi đáp Thuế 23/09/2021

Nêu trách nhiệm của các cơ quan trong việc thu, quản lý phí sử dụng đường bộ.

Mẫu giấy đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ

Hỏi đáp Thuế 24/09/2021

Trình bày mẫu đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ.

Quy định thế nào về việc trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp đối với ô tô gặp các sự cố không thể lưu hành?

Hỏi đáp Thuế 24/09/2021

Trình bày quy định về việc trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp đối với ô tô gặp các sự cố không thể lưu hành.

Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021.

Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021.

Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ.