Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tổng hợp bài viết về phí và lệ phí

Thứ bảy, 25/09/2021, 10:13:49 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Phí và lệ phí là gì? So sánh điểm giống và khác nhau giữa phí và lệ phí?

2. Danh mục án phí Tòa án ?

3. Danh mục lệ phí tòa án?

4. Kê khai, nộp phí, lệ phí được quy định như thế nào?

5. Danh mục và thẩm quyền quy định phí là gì? (P1)

6. Danh mục và thẩm quyền quy định phí là gì? (P2)

7. Danh mục và thẩm quyền quy định phí là gì? (P3)

8. Danh mục lệ phí theo quy định mới nhất (P1)

9. Danh mục lệ phí theo quy định mới nhất (P2)

10. Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá?

11. Nguyên tắc quản lý và sử dụng phí ?

12. Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí như thế nào?

13. Có những loại án phí, lệ phí Tòa án nào?

14. Quy định thế nào về tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án?

15. Trách nhiệm của các cơ quan quan đối với phí và lệ phí là gì?

16. Trường hợp nào không phải nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án?

17. Trường hợp nào miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án?

18. Trường hợp nào giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án?

19. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án là khi nào?

20. Thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án?

21. Chế độ thu, nộp, quản lý tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án như thế nào?

22. Người nộp phí, lệ phí và tổ chức thu trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam là ai?

23. Quản lý phí và lệ phí thế nào trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam?

24. Trường hợp nào được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam?

25. Biểu mức lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB

26. Biểu mức phí cấp thị thực và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài

27. Đối tượng nào chịu lệ phí trước bạ? Khi nào phải nộp khoản tiền này?

28. Giá tính lệ phí trước bạ là bao nhiêu? (P1)

29. Giá tính lệ phí trước bạ là bao nhiêu? (P2)

30. Quy định thế nào về ghi nợ lệ phí trước bạ?

31. Quy định về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) như thế nào?

32. Quy định thế nào về miễn lệ phí trước bạ?

33. Loại đất, nhà đất nào được miễn lệ phí trước bạ?

34. Các tài sản nào được miễn lệ phí trước bạ?

35. Đối tượng nào phải chịu phí, lệ phí hàng hải?

36. Cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải là gì?

37. Đồng tiền thu phí, lệ phí hàng hải là gì? Thanh toán như thế nào?

38. Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định mức thu phí trọng tài tàu, thuyền, phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế là bao nhiêu?

39. Quy định thế nào về thu phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải quốc tế? Có trường hợp nào không phải nộp phí này hay không?

40. Quy định cụ thể như thế nào về thu phí bảo đảm hàng hải trong hoạt động hàng hải quốc tế?

41. Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước trong hoạt động hàng hải quốc tế là bao nhiêu?

42. Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải quốc tế là bao nhiêu?

43. Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa là bao nhiêu?

44. Quy định như nào về phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vừng nước trong hoạt động hàng hải nội địa?

45. Biểu mức thu phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa?

46. Biểu phí giết mổ và thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

47. Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y, phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch động vật

48. Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

49. Biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm

50. Quy định thế nào về quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm?

51. Đối tượng nào chịu phí sử dụng đường bộ?

52. Phương tiện nào được miễn phí sử dụng đường bộ?

53. Quy định như thế nào về việc quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ?

54. Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021

55. Trách nhiệm trong việc thu, quản lý phí sử dụng đường bộ của các cơ quan là gì?

56. Quy định thế nào về trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên?

57. Mẫu giấy đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ

58. Quy định thế nào về việc trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp đối với ô tô gặp các sự cố không thể lưu hành?

59. Có trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ cho phương tiện không tham gia giao thông, hoạt động tại nước ngoài, bị mất trộm hay không?

60. Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

61. Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021

62. Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

63. Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021

64. Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021

65. Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ

66. Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí mới nhất 2021

Luật Hoàng Anh 

Cùng chuyên mục
Top các công ty luật, văn phòng luật nổi tiếng và uy tín Mẫu đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định thực vật xuất cảnh, quá cảnh năm 2021 là bao nhiêu? Quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp như thế nào? Mức thu phí, lệ phí hỗ trợ dịch Covid 19 Mẫu đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021 Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021 Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư