Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021

Căn cứ vào Phụ lục IV ban hành kèm thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, ta có mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ áp dụng từ ngày 01/10/2021 như sau.

TÊN CQ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

---------------------

                       Số: ……………

                            ……,ngày……tháng…..năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ vào Giấy đề nghị trả lại/bù trừ tiền phí (hoặc đem đề nghị lưu hành trở lại) ngày…/…/20.. kèm theo hồ sơ của:.... (Tên người nộp phí)... ;

Theo đề nghị của…….. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ cho.. (Tên người nộp phí):....

- Tổng số tiền phí là:……………………………. đồng (bằng chữ:……………………..)

- Phương tiện được trả lại/bù trừ: ..(Loại xe, biển số xe hoặc danh sách phương tiện kèm theo)

- Thời gian phương tiện không sử dụng và được trả lại/bù trừ phí: Từ ngày.../…. /…… đến ngày… /….. /.....

Lý do trả lại/bù trừ phí:……………………………………………………………………..

Hình thức trả lại/bù trừ tiền: Bù trừ □ Trả lại: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký…… (Tên người nộp phí)..., ...(bộ phận liên quan của tổ chức thu phí)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đống thầu)

- Như Điều 2;

 

- Lưu: VT,…

 

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về phí và lệ phí

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Mẫu giấy đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ

Hỏi đáp Thuế 24/09/2021

Trình bày mẫu đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ.

Quy định thế nào về việc trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp đối với ô tô gặp các sự cố không thể lưu hành?

Hỏi đáp Thuế 24/09/2021

Trình bày quy định về việc trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp đối với ô tô gặp các sự cố không thể lưu hành.

Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021.

Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021.

Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ.

Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021

Hỏi đáp Thuế 25/09/2021

Trình bày mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021.