Bán đấu giá tài sản là di vật, cổ vật tại nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về việc bán đấu giá tài sản là di vật, cổ vật tại nước ngoài?

Theo Khoản 4 Điều 20 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2018 quy định về việc bán đấu giá tài sản là di vật, cổ vật tại nước ngoài được thực hiện như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bán đấu giá di vật, cổ vật tại nước ngoài.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép xuất khẩu di vật, cổ vật bán đấu giá tại nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục xuất khẩu di vật, cổ vật thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan được giao chủ trì xử lý tài sản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Việt Nam hoặc nước ngoài để ủy thác bán đấu giá tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, quyết định đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm; ưu tiên lựa chọn tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bán đấu giá các tài sản tương tự;

+ Có phương án tổ chức bán đấu giá có hiệu quả;

+ Có tỷ lệ (%) chi phí bán đấu giá thấp;

+ Có phương án xử lý khả thi trong trường hợp di vật, cổ vật đã xuất khẩu ra nước ngoài nhưng không bán được (cam kết mua lại, chịu chi phí vận chuyển số cổ vật, di vật không bán được về Việt Nam v.v...).

Trường hợp có nhiều tổ chức có chức năng bán đấu giá đăng ký tham gia thì việc lựa chọn tổ chức có chức năng bán đấu giá được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng ủy thác bán đấu giá:

Hợp đồng ủy thác bán đấu giá tài sản phải được lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, trường hợp pháp luật Việt Nam không quy định hoặc quy định khác với pháp luật quốc tế thì thực hiện theo pháp luật quốc tế; có cam kết cụ thể, chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm của các bên có liên quan; có quy định về giải quyết tranh chấp. Các công việc được ủy thác bao gồm: Đóng gói, vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, vận chuyển từ nơi bảo quản đến nơi bán đấu giá, mua bảo hiểm cho hiện vật mang đi bán đấu giá, bảo quản tài sản tại nước ngoài, quảng bá, tổ chức bán đấu giá, xử lý tài sản trong trường hợp không bán được.

Cơ quan được giao nhiệm vụ ký Hợp đồng ủy thác bán đấu giá chịu trách nhiệm về nội dung của Hợp đồng; trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp trước khi ký Hợp đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về quy định của pháp luật về bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những loại nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về các loại tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày quy định của pháp luật về bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày quy định của pháp luật về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày bề việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tài sản phải chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành được thực hiện như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày quy định của pháp luật về tài sản phải chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành

Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm những gì?

Tài sản công 27/10/2021

Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân