Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P2)

Ở phần trước Luật Hoàng Anh đã trình bày về kế hoạch, thẩm quyền bán đấu giá và việc đăng lý tham gia đấu giá hàng dự trữ Quốc gia. Ở phần này Luật Hoàng Anh tiếp tục trình bày về tổ chức thực hiện đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia và hợp đồng mua bán đấu giá hàng dự trữ Quốc gia. Cụ thể như sau:

4. Tổ chức bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia

Điều 18 Thông tư 89/2015/TT-BTC quy định về tổ chức bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia như sau:

a. Lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Việc lựa chọn tổ chức đấu giá hàng dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

- Hình thức lựa chọn tổ chức đấu giá: Đơn vị dự trữ quốc gia có hàng dự trữ quốc gia đấu giá căn cứ dự kiến mức phí đấu giá phải trả cho tổ chức đấu giá và các quy định của pháp luật về đấu thầu để quyết định hình thức lựa chọn tổ chức đấu giá.

- Căn cứ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá hàng dự trữ quốc gia, đơn vị dự trữ quốc gia có hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá ký hợp đồng dịch vụ đấu giá hàng dự trữ quốc gia với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá hàng dự trữ quốc gia. Hợp đồng dịch vụ đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định tại Điều 33 của Luật đấu giá tài sản.

- Chi phí tổ chức hoạt động bán đấu giá: Đơn vị dự trữ quốc gia có tài sản bán đấu giá được thanh toán các khoản chi phí cho hoạt động đấu giá theo nội dung chi và mức chi do Bộ Tài chính quy định. Nguồn chi cho hoạt động bán đấu giá tài sản từ: Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản; khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản; nếu thiếu thì được sử dụng từ chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia.

b. Thành lập Hội đồng bán đấu giá.

- Hội đồng bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia được thành lập trong trường hợp không lựa chọn được Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

- Thành phần hội đồng bán đấu giá, gồm:

+ Thủ trưởng đơn vị bán hàng dự trữ quốc gia làm Chủ tịch Hội đồng, điều hành cuộc bán đấu giá và ký Biên bản bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia;

+ Đại diện cơ quan tài chính, đại diện cơ quan tư pháp cùng cấp;

+ Đại diện các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của đơn vị bán hàng dự trữ quốc gia;

+ Đại diện của cơ quan có thẩm quyền quyết định bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia (nếu có).

- Nội dung quy chế bán đấu giá, quyền và nghĩa vụ của Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

c. Trình tự tổ chức cuộc bán đấu giá.

Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá thực hiện đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

d. Hồ sơ xuất bán hàng dự trữ quốc gia.

- Biên bản bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia;

- Hợp đồng mua, bán hàng dự trữ quốc gia;

- Chứng từ nộp đủ tiền hàng;

- Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia;

- Các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

5. Hợp đồng mua bán hàng dự trữ Quốc gia

Theo Điều 19 Thông tư 89/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 92/2018/TT-BTC quy đinh hợp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá như sau:

Hợp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá được ký kết giữa người mua hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá với đơn vị dự trữ quốc gia có hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá.

- Thời hạn ký kết hợp đồng, do các bên thỏa thuận, nhưng tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá.

- Hết thời hạn quy định trên, người mua được tài sản bán đấu giá không ký kết hợp đồng mua bán hàng; không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng trong thời hạn quy định thì coi như từ chối mua hàng.

Hợp đồng mua, bán hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá gồm những nội dung chính sau:

+ Tên, địa chỉ của đơn vị dự trữ quốc gia bán hàng dự trữ quốc gia;

+ Họ, tên của đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia hoặc Hội đồng bán đấu giá;

+ Tên, địa chỉ, tài khoản giao dịch của tổ chức, cá nhân mua được hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá;

+ Thời gian, địa điểm bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia;

+ Danh mục, chủng loại, số lượng, khối lượng hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá;

+ Giá khởi điểm của hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá;

+ Giá bán hàng dự trữ quốc gia;

+ Thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán tiền mua hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá. Thời hạn thanh toán trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán được ký kết;

+ Thời hạn, địa điểm giao, nhận hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá. Thời hạn giao, nhận hàng không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được hàng thanh toán đủ tiền mua hàng;

+ Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ của các bên.

Thanh lý hợp đồng: trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày hai bên hoàn thành việc giao, nhận hàng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm chất lượng hàng dự trữ Quốc gia bị xử lý như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

ba trường hợp xử lý vi phạm chất lượng hàng dự trữ Quốc gia theo quy định tại Điều 14 Thông tư 130/2014 TT-BTC

Quản lý chất lượng hàng dự trữ Quốc gia dựa trên cơ sở nào?

Tài sản công 05/10/2021

Quản lý chất lượng hàng dự trữ Quốc gia dựa trên ba cơ sở theo Điều 4 Thông tư 130/2014/TT-BTC

Kiểm tra chất lượng hàng dự trữ Quốc gia như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

hình thức, kế hoạch, căn cứ kiểm tra chất lượng hàng dự trữ Quốc gia và kiểm tra hàng năm về chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

ba điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ Quốc gia theo Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư 130/2014/TT-BTC

Đấu thầu mua hàng dự trữ Quốc gia theo quy định của pháp luật đấu thầu?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về đấu thầu mua hàng dự trữ Quốc gia theo quy định của pháp luật đấu thầu và các truongừ hợp chỉ định thầu

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng?

Tài sản công 05/10/2021

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng được quy định tại Điều 43 Luật DTQG 2012

Quy định của pháp luật về giá mua, giá bán, chi phí nhập, chi phí xuất và chi phí bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về quy định của pháp luật về giá mua, giá bán, chi phí nhập, chi phí xuất và chi phí bảo quản hàng dự trữ Quốc gia

Quy định của pháp luật về bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về quy định của pháp luật về bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng