Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tổng hợp các bài viết về Luật Dự trữ Quốc gia

Thứ sáu, 15/10/2021, 22:25:15 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và mục tiêu của Luật dự trữ Quốc gia?

2. Chính sách của Nhà nước về dự trữ Quốc gia?

3. Dự trữ quốc gia được hình thành từ nguồn nào?

4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia?

5. Người làm công tác dự trữ Quốc gia được hưởng chế độ, chính sách gì?

6. Mức phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ Quốc gia là bao nhiêu?

7. Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề là bao nhiêu?

8. Quản lý Nhà nước về dự trữ Quốc gia gồm nhứng nội dung gì?

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P1)

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P2)

11. Các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia?

12. Chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

13. Nội dung, trình tự xây dựng kế hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

14. Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động Dự trữ Quốc gia nào?

15. Điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia?

16. Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia?

17. Nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia trong các trường hợp nào?

18. Nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng?

19. Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia?

20. Quy định về hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

21. Xuất hàng dự trữ Quốc gia trong trường hợp thanh lý, tiêu hủy?

22. Xử lý hàng dự trữ Quốc gia bị hao hụt như thế nào?

23. Kiểm tra chất lượng hàng dự trữ Quốc gia như thế nào?

24. Vi phạm chất lượng hàng dự trữ Quốc gia bị xử lý như thế nào?

25. Điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ Quốc gia?

26. Quản lý chất lượng hàng dự trữ Quốc gia dựa trên cơ sở nào?

27. Đấu thầu mua hàng dự trữ Quốc gia theo quy định của pháp luật đấu thầu?

28. Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng?

29. Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P1)

30. Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P2)

31. Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành xử lý như thế nào?

32. Quy định của pháp luật về bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng?

33. Bảo quản hàng dự trữ Quốc gia dựa trên những nguyên tắc nào?

34. Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

35. Hàng dự trữ Quốc gia được thanh lý như thế nào?

36. Quy định của pháp luật về giá mua, giá bán, chi phí nhập, chi phí xuất và chi phí bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

37. Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

38. Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

39. Quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định như thế nào?

40. Quy định của pháp luật về sử dụng hàng dự trữ Quốc gia?

41. Quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể hệ thống kho và quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG?

42. Hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

43. Trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ được quy định như thế nào?

44. Đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG trong việc xuất cấp, giao hàng có nhiệm vụ gì?

45. Quy định về hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia?

46. Đặt in hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia như thế nào?

47. Sử dụng hóa đơn bán hàng DTQG dựa trên những nguyên tắc nào?

48. Lập hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia như thế nào?

49. Cách xử lý hóa đơn bán hàng DTQG trong một số trường hợp?

50. Hình thức xử phạt VPHC và biện pháp khắc phục hâu quả  trong lĩnh vực DTQG?

51. Hành vi vi phạm quy định về mua, bán hàng, quản lý và bảo quản hàng DTQG bị xử phạt như thế nào?

52. Hành vi vi phạm quy định về cấp phát, cứu trợ hàng dự trữ quốc gia bị xử phạt VPHC như thế nào?

53. Hội đồng xử lý nợ dự trữ Quốc gia do cơ quan nào thành lập?

54. Hồ sơ đề nghị xử lý xóa nợ dự trữ Quốc gia gồm những gì?

55. Giải thể, ngừng hoạt động có được xóa nợ dự trữ Quốc gia không?

56. Hành vi vi phạm quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia xử lý VPHC như thế nào

57. Ai có quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ Quốc gia?

58. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh, cầm cố, thế chấp, cho thuê, khai thác tài sản thuộc DTQG bị xử phạt VPHC bao nhiêu?

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Quy định về chi trả tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra như thế nào? Bồi thường thiệt hại đối với người được huy động để vận hành, điều kiển tài sản trưng dụng được quy định như thế nào? Bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra được quy định như thế nào? Thời hạn trưng dụng tài sản là gì? Huy động người vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng được quy định như thế nào? Thời hạn, hình thức thanh toán tiền trưng mua tài sản được quy định như thế nào? Tài sản nào thuộc đối tượng trưng dụng? Chủ thể nào có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản? Chủ thể nào có thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản? Tài sản nào thuộc đối tượng trưng mua? Bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản trưng dụng bị mất, bị hư hỏng được quy định như thế nào? Hoàn trả lại tài sản trưng dụng tài sản được quy định như thế nào? Bàn giao, tiếp nhận tài sản trưng dụng được quy định như thế nào? Không bàn giao tài sản khi Nhà nước trưng dụng thì giải quyết thế nào? Không bàn giao tài sản khi Nhà nước trưng mua thì giải quyết như thế nào? Ai là chủ sở hữu tài sản đã được Nhà nước trưng mua, trưng dụng? Chính sách trưng mua, trưng dụng tài sản được quy định như thế nào? Bàn giao, tiếp nhận tài sản trưng mua được quy định như thế nào? Giá trưng mua tài sản, thanh toán tiền trưng mua tài sản được quy định như thế nào? Nội dung quyết định trưng dụng tài sản gồm những gì?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư