Xử lý hàng dự trữ Quốc gia bị hao hụt như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 51 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ Quốc gia trong trường hợp hàng dự trữ hao hụt quá định mức như sau:

“Điều 51. Nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ quốc gia

2. Bảo quản hàng dự trữ quốc gia nếu hao hụt quá định mức theo quy định của pháp luật do nguyên nhân chủ quan thì đơn vị, cá nhân bảo quản phải bồi thường đối với số lượng hao hụt quá định mức đó; trường hợp giảm hao hụt so với định mức thì đơn vị, cá nhân được trích thưởng theo quy định của Chính phủ.”

Dựa trên nguyên tắc này, pháp luật đã quy định việc xử lý hàng dự trữ Quốc gia hao hụt như sau: Theo Điều 17 Nghị định số 94/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý hàng dự trữ Quốc gia trong trường hợp hao hụt:

- Hàng dự trữ quốc gia hao hụt trong quá trình bảo quản bằng hoặc dưới tỷ lệ định mức hao hụt quy định thì bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách được giảm vốn dự trữ quốc gia và báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính theo quy định.

- Hàng dự trữ quốc gia hao hụt vượt định mức trong quá trình bảo quản thì đơn vị dự trữ quốc gia căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm; biên bản xác định hao hụt hoặc biên bản xác nhận hàng bị hư hỏng, giảm phẩm chất so với Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hàng dự trữ quốc gia; biên bản hàng dự trữ quốc gia bị mất do Hội đồng xử lý tài sản dự trữ quốc gia của cơ quan, đơn vị dự trữ quốc gia từng cấp xem xét, xác định rõ nguyên nhân hao hụt, hư hỏng, thiệt hại và xử lý theo quy định như sau:

+ Hàng dự trữ quốc gia hao hụt vượt định mức do nguyên nhân chủ quan thì tổ chức, cá nhân phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với phần hao hụt vuợt định mức; giá bồi thường do Thủ trưởng đơn vị quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định căn cứ trên giá thị trường của hàng hóa đó hoặc hàng hóa cùng loại tại thời điểm xử lý bồi thường;

+ Hàng dự trữ quốc gia hao hụt vượt định mức do nguyên nhân khách quan thì thực hiện xử lý, giảm vốn dự trữ theo thẩm quyền phân cấp dưới đây.

- Thẩm quyền quyết định xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt vượt định mức, hư hỏng, hoặc bị mất được quy định như sau:

+ Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Thủ trưởng cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách được quyết định giảm vốn đối với lượng hàng dự trữ quốc gia xử lý một lần có giá trị thiệt hại dưới 300 triệu đồng tính theo giá hạch toán trên sổ kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Thủ trưởng cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định giảm vốn đối với lượng hàng dự trữ quốc gia xử lý một lần có giá trị thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng tính theo giá hạch toán trên sổ kế toán;

+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm vốn đối với lượng hàng dự trữ quốc gia xử lý một lần có giá trị thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên tính theo giá hạch toán trên sổ kế toán.

Theo như nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Dự trữ Quốc gia thì việc hàng dự trữ quốc gia hao hụt vượt định mức trong quá trình bảo quản thì phải bồi thường, tuy nhiên trong trường hợp giảm hao hụt so với định mức thì đơn vị, cá nhân được trích thưởng theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể, theo Điều 19 nghị định 94/2013/NĐ-CP quy định về việc trích thưởng giảm hao hụt so với định mức như sau:

- Trong quá trình bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia, trường hợp giảm tỷ lệ hao hụt so với định mức, đơn vị dự trữ quốc gia được thưởng tương ứng với 50% giá trị hàng hao hụt dưới định mức.

- Nguồn kinh phí trích thưởng được bảo đảm từ dự toán ngân sách cho công tác quản lý dự trữ quốc gia để trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức.

- Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Thủ trưởng cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách xem xét, phê duyệt khoản trích thưởng do thực hiện bảo quản hao hụt dưới định mức quy định của các đơn vị trực thuộc cùng với việc phê duyệt báo cáo quyết toán năm.

- Đơn vị dự trữ quốc gia thực hiện việc lập dự toán, quyết toán nguồn kinh phí trích thưởng từ giảm hao hụt so với định mức.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

các trường hợp nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia và thực hiện điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Dự trữ Quốc gia

Nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia trong các trường hợp nào?

Tài sản công 05/10/2021

Các trường hợp nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong tình huống đột xuất, cấp bách; theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia; trong các trường hợp khác

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P2)

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về một số quy định mới của Luật Dự trữ Quốc gia 2012 so với Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia 2004

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P1)

Tài sản công 05/10/2021

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia

Nội dung, trình tự xây dựng kế hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung, trình tự xây dựng kế hoạch dự trữ Quốc gia theo Khoản 3 Điều 24 Luật Dự trữ Quốc gia và Điều 5 Thông tư số 145/2013/TT-BTC

Quy định về hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung và căn cứ để ký Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Xuất hàng dự trữ Quốc gia trong trường hợp thanh lý, tiêu hủy?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về việc xuất hàng dự trữ Quốc gia trong trường hợp thanh lý, tiêu hủy