Trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ được quy định như thế nào?

Theo Điều 3 Luật dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định:

“Điều 3. Mục tiêu của dự trữ quốc gia

Nhà nước hình thành, sử dụng dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.”

Theo quy định trên, ngoài việc cứu trợ nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, nhà nước còn xuất cấp hàng DTQG để phòng, chống, khắc phục thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn dịch bệnh và xuất cấp hàng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; do đó, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 51/2020/TT-BTC đã bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG, đảm bảo theo đúng quy định của Luật dự trữ quốc gia và phù hợp thực tế quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể:

Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu đói và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của Nhà nước; đồng thời gửi văn bản về bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia được Chính phủ phân công quản lý các mặt hàng đề nghị xuất cấp.

- Báo cáo nêu rõ tình hình thiệt hại, nhu cầu cần thiết và căn cứ tính toán đề xuất số lượng hàng dự trữ quốc gia cần xuất cấp để cứu trợ, hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương; Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc công bố dịch bệnh xảy ra tại địa phương (nếu có).

- Đối với các mặt hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Về hồ sơ và nội dung thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG, tại Khoản 2 Điều 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư 51/2020/TT-BTC đã quy định cụ thể về hồ sơ kèm theo mà các bộ, ngành quản lý hàng DTQG khi đề xuất, xuất cấp hàng DTQG gửi cho Bộ Tài chính để thẩm định; đồng thời quy định rõ về nội dung Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG.

- Tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan; bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, tổng hợp số lượng, giá trị, mặt hàng dự trữ quốc gia cần cứu trợ, hỗ trợ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính (kèm theo hồ sơ gồm: Văn bản báo cáo của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và căn cứ tính toán chi tiết nhu cầu xuất cấp) để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia cùng đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan kèm theo, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan tham mưu, giúp Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

Nội dung thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, bao gồm:

+ Phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của dự trữ quốc gia và các nhiệm vụ được nhà nước giao;

+ Khả năng đáp ứng (mức tồn kho) của dự trữ quốc gia đối với các mặt hàng đề nghị xuất cấp;

+ Phù hợp về trình tự, văn bản, hồ sơ kèm theo đối với đề nghị xuất cấp của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Phù hợp với định mức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (nếu có).

Trong tình huống đột xuất, cấp bách Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định xuất cấp ngay hàng dự trữ quốc gia có giá trị tương ứng với thẩm quyền quyết định chi ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ Tài chính trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp giá trị từng loại mặt hàng dự trữ quốc gia vượt quá thẩm quyền quyết định chi ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành xử lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành được xử lý theo hai trường hợp: đấu giá lần 1 không thành và đấu giá lần hai không thành

Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về khái niệm, phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và nguyên tắc xây dựng, ban hành định mức; Tổ chức thẩm định, thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật

Hàng dự trữ Quốc gia được thanh lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

các trường hợp thanh lý và cách hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 14 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về căn cứ, phương pháp, nội dung và quy trình xấy dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trình bày về quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định tại Điều 14, 15 Thông tư 108/2013/TT-BTC

Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về việc lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia theo Điều 8, 9 Thông tư số 108/2013/TT-BTC

Quy định của pháp luật về sử dụng hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia; trách nhiệm xuất cấp, tiếp nhận hàng dự trữ Quốc gia và việc quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia

Quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể hệ thống kho và quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình về quy hoạch tổng thể hệ thống kho, quy hoạch chi tiết mạng lưới và quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho dự trữ quốc gia