Quy định về hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia?

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia là loại hóa đơn đặc thù liên quan đến các đơn vị bán hàng dự trữ quốc gia lập, theo đó loại hóa đơn này ít được các kế toán quan tâm. Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch liên quan đến hàng dự trữ quốc gia kế toán cần tìm hiểu chi tiết những thông tin dưới đây nhằm tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

1. Khái niệm hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định khái niệm hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia như sau:

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia là chứng từ do đơn vị dự trữ bán hàng dự trữ quốc gia lập, ghi nhận thông tin bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia được in theo mẫu (phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này). Kích thước khổ giấy in hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia phải là: rộng 19 cm, dài 27 cm.

2. Hình thức hóa đơn hàng dự trữ Quốc gia

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia được thể hiện bằng các hình thức sau:

- Hoá đơn tự in: là hoá đơn do các đơn vị dự trữ tự in ra theo mẫu trên các thiết bị tin học, trên máy tính tiền, các loại máy khác khi xuất, bán hàng dự trữ quốc gia;

- Hoá đơn điện tử: là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về xuất, bán hàng dự trữ quốc gia được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch Điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Hoá đơn đặt in: là hoá đơn do các đơn vị dự trữ đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động xuất, bán hàng dự trữ quốc gia.

Lưu ý: Các chứng từ được in, phát hành sử dụng và quản lý như hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia gồm phiếu xuất kho (mẫu số C21-HD ban hành theo Thông tư 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho dự trữ nhà nước).

3. Nội dung trên hóa đơn

a. Nội dung bắt buộc

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy. Gồm:

- Tên loại hoá đơn

Tên loại hóa đơn phải thể hiện trên mỗi tờ hoá đơn là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

- Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hoá đơn.

+ Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

+ Ký hiệu hoá đơn là dấu hiệu phân biệt hoá đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hoá đơn.

- Tên liên hóa đơn

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hoá đơn phải có 4 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

+ Liên 3: Dùng thanh toán nội bộ.

+ Liên 4: Dùng cho thủ kho.

- Số thứ tự hoá đơn

Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

- Tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế của đơn vị dự trữ xuất, bán hàng dự trữ quốc gia;

- Tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế của người mua;

- Tên hàng hóa; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

- Người mua, đơn vị bán (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

- Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi số sau số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau số hàng đơn vị.

b. Nội dung không bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập gồm:

- Ngoài nội dung bắt buộc nêu trên, đơn vị dự trữ có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động bán hàng dự trữ quốc gia, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

- Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc.

- Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

4. Nguyên tắc tạo hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia.

Theo Điều 5 Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định nguyên tắc tạo hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia là hoạt động làm ra mẫu hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia để sử dụng cho mục đích xuất, bán hàng dự trữ quốc gia.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về căn cứ, phương pháp, nội dung và quy trình xấy dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trình bày về quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định tại Điều 14, 15 Thông tư 108/2013/TT-BTC

Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về việc lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia theo Điều 8, 9 Thông tư số 108/2013/TT-BTC

Quy định của pháp luật về sử dụng hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia; trách nhiệm xuất cấp, tiếp nhận hàng dự trữ Quốc gia và việc quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia

Quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể hệ thống kho và quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình về quy hoạch tổng thể hệ thống kho, quy hoạch chi tiết mạng lưới và quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho dự trữ quốc gia

Trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trihf bày về trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ

Hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về việc hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG trong việc xuất cấp, giao hàng có nhiệm vụ gì?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về nhiệm vụ của đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG trong việc xuất cấp, giao hàng