Nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia trong các trường hợp nào?

Hàng dự trữ quốc gia là vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia. Theo quy định của pháp luật về Dự trữ Quôc gia không phải hoạt động nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia được thực hiện trong mọi trường mà nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia phải theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong tình huống đột xuất, cấp bách; theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia và trong một số trường hợp do pháp luật quy định. Cụ thể như sau:

Theo Điều 34 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 (sau đây gọi là Luật DTQG 2012) quy định có bốn trường hợp nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia sau:

“Điều 34. Các trường hợp nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

1. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 35 của Luật này.

2. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách quy định tại Điều 36 của Luật này.

3. Nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch được giao quy định tại Điều 37 của Luật này.

4. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác quy định tại Điều 39 của Luật này.”

1. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Theo Điều 35 Luật DTQG quy định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong các tình huống sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong các tình huống sau đây:

+ Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) công bố dịch bệnh xảy ra tại địa phương (1);

+ Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, cứu đói (2);

+ Khi giá cả thị trường tăng, giảm đột biến;

+ Đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

- Quy trình xuất hàng dự trữ quốc gia:

+ Trường hợp xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại (1), (2), Chủ tịch Ủy han nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Trường hợp xuất hàng dự trữ quốc gia khi giá cả thị trường tăng, giảm đột biến, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định;

+ Trường hợp xuất hàng dự trữ quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách

Theo Điều 36 Luật DTQG quy định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách như thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên diện rộng; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội, thẩm quyền quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia được thực hiện như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định khẩn cấp việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định sau:

+ Tạm xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia để phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát sinh; sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải thu hồi ngay để báo dưỡng, nhập lại kho dự trữ quốc gia và bảo quản theo quy định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý;

+ Nhập, xuất cấp ngay hàng dự trữ quốc gia có giá trị tương ứng với thẩm quyền quyết định chi ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Luật ngân sách nhà nước để phục vụ kịp thời cho mỗi nhiệm vụ phát sinh;

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thông báo cho Bộ Tài chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

+ Bộ Tài chính kiểm tra việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia quy định tại Điều này, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời đối với trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra.

3. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia

Theo Điều 37 Luật DTQG quy định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia như sau:

- Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia được thực hiện hằng năm. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia; trường hợp chưa thực hiện xong trong năm kế hoạch, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trường hợp do giá thay đổi khi xuất bán để luân phiên đổi hàng mà số tiền thu được không mua đủ số lượng hàng theo kế hoạch được duyệt, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia mua số lượng hàng tương ứng với số tiền thu được.

- Trường hợp mua hàng dự trữ quốc gia mang tính thời vụ, trường hợp luân phiên đổi hàng phải mua nhập hàng mới trước khi xuất bán hàng cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc cho tạm ứng ngân sách nhà nước để mua hàng; bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã tạm ứng trong năm kế hoạch.

4. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác

Theo Điều 39 Luật DTQG quy định Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác, bao gồm:

- Xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, tiêu hủy;

- Nhập hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với sổ kế toán.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề là bao nhiêu?

Tài sản công 05/10/2021

Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Điều 12 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 22 Luật Dự trữ Quốc gia

Chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

Bài viết trình bày về chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia

Điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

5 điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy dịnh tại Điều 53 Luật Dự trữ Quốc gia.

Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động Dự trữ Quốc gia nào?

Tài sản công 05/10/2021

Ngân sách nhà nước chi cho mua hàng dự trữ quốc gia; đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ quốc gia; hoạt động quản lý dự trữ quốc gia

Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

hai nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia là: Đúng kế hoạch, thẩm quyền; Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, địa điểm; bảo đảm kịp thời, an toàn; đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp luật.

Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

các trường hợp nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia và thực hiện điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Dự trữ Quốc gia