Hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Với lĩnh vực dự trữ nhà nước, việc quản lý, đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với lý do này, Luật Dự trữ Quốc gia đã có các quy định về việc hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia để tự động hóa quy trình nghiệp vụ bảo quản dự trữ quốc gia, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

1. Hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia

Theo Điều 63 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định:

“Điều 63. Hiện đại hóa hoạt động dự trữ quốc gia

Hoạt động dự trữ quốc gia phải được đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ bảo quản; đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác; bảo đảm hiện đại hóa hoạt động dự trữ quốc gia.”

Ví dụ: Tổng cục DTNN đã sử dụng có hiệu quả các hệ thống ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai nâng cấp và vận hành ổn định các hệ thống ứng dụng. Đơn cử như phần mềm quản lý vật tư hàng hóa và kho tàng được xây dựng và triển khai trong toàn hệ thống của Tổng cục DTNN từ năm 2018 đã tạo rất nhiều thuận lợi cho công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị trong việc xuất, nhập hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG), quản lý thông tin về kho tàng trong toàn tổng cục.

2. Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Theo Điều 64 Luật DTQG 2012 quy định việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

- Kéo dài thời hạn lưu kho bảo quản, bảo đảm chất lượng, giảm hao hụt hàng dự trữ quốc gia; hạn chế ô nhiễm môi trường;

- Phù hợp với thực tiễn; tiếp thu, chuyển giao có chọn lọc công nghệ bảo quản tiên tiến của quốc tế.

Nội dung nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia bao gồm:

- Nghiên cứu công nghệ bảo quản mới thay thế công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia đã lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, thay thế công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài;

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Luật DTQG không những đã bổ sung quy định mới về việc hiện đại hoá hoạt động DTQG so với pháp lệnh dự trữ Quốc gia 2004 mà còn bổ sung quy định mới về việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ bảo quản hàng DTQG. Việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng yêu cầu: Kéo dài thời hạn lưu kho bảo quản, bảo đảm chất lượng, giảm hao hụt hàng dự trữ quốc gia; hạn chế ô nhiễm môi trường; phù hợp với thực tiễn; tiếp thu, chuyển giao có chọn lọc công nghệ bảo quản tiên tiến của quốc tế.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về khái niệm, phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và nguyên tắc xây dựng, ban hành định mức; Tổ chức thẩm định, thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật

Hàng dự trữ Quốc gia được thanh lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

các trường hợp thanh lý và cách hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 14 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về căn cứ, phương pháp, nội dung và quy trình xấy dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trình bày về quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định tại Điều 14, 15 Thông tư 108/2013/TT-BTC

Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về việc lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia theo Điều 8, 9 Thông tư số 108/2013/TT-BTC

Quy định của pháp luật về sử dụng hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia; trách nhiệm xuất cấp, tiếp nhận hàng dự trữ Quốc gia và việc quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia

Quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể hệ thống kho và quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình về quy hoạch tổng thể hệ thống kho, quy hoạch chi tiết mạng lưới và quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho dự trữ quốc gia

Trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trihf bày về trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ