Cách xử lý hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia trong một số trường hợp?

Trong một số trường hợp chẳng hạn như hóa đơn bán hàng DTQG có sai xót, bị mất, bị hỏng… Vậy trong những trường hợp như vậy thì cách xử lý như thế nào? Dưới đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày về cách xử lý hóa đơn bán hàng DTQG trong 3 trường hợp: xử lý đối với hóa đơn đã lập, xử lý hóa đơn trong trường hợp không xử dụng và xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn.

1. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

Theo Điều 12 Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định về cách xử lý hóa đơn đã lập như như sau:

- Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

2. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng được quy định tại Điều 13 Thông tư 16/2012/TT-BTC như sau:

- Đơn vị dự trữ thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Đơn vị dự trữ được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

+ Đơn vị dự trữ phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

+ Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này.

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

+ Hoá đơn không tiếp tục sử dụng do đơn vị dự trữ thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này.

+ Hóa đơn chưa lập mà đơn vị dự trữ bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

+ Hóa đơn chưa lập của đơn vị dự trữ tự ý ngừng hoạt động mua, bán hàng dự trữ quốc gia nhưng không thông báo với cơ quan thuế.

3. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn thì theo quy định tại Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-BTC được xử lý như sau:

- Đơn vị dự trữ nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

- Trường hợp khi bán hàng dự trữ quốc gia, đơn vị dự trữ đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó đơn vị dự trữ hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì đơn vị dự trữ và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể hệ thống kho và quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình về quy hoạch tổng thể hệ thống kho, quy hoạch chi tiết mạng lưới và quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho dự trữ quốc gia

Trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trihf bày về trình tự và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ

Hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về việc hiện đại hóa hoạt động dự trữ Quốc gia và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG trong việc xuất cấp, giao hàng có nhiệm vụ gì?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về nhiệm vụ của đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG trong việc xuất cấp, giao hàng

Quy định về hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về khái niệm, hình thức, nội dung và nguyên tắc của hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia

Sử dụng hóa đơn bán hàng DTQG dựa trên những nguyên tắc nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về 6 nguyên tắc sử dụng hóa đơn bán hàng DTQG

Đặt in hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

bài viết trình bày về việc đặt in hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia và điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hoá đơn

Lập hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia như thế nào?

Tài sản công 08/10/2021

nguyên tắc và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn bán hàng Dự trữ Quốc gia