Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P2)

Như đã trình bày ở phần trước có thể thấy được một số quy định mới của Luật Dự trữ Quốc gia 2012 so với Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia 2004 như sau:

So với Pháp lệnh DTQG, Luật đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia; sửa đổi một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc sử dụng hàng DTQG vào Mục 5 Chương IV về sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể như sau:

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Quối hội, UBTVQH (tại Điều 12 Luật Dự trữ Quốc gia 2012):

+ Quyết định chính sách phát triển dự trữ quốc gia, định hướng nguồn lực dự trữ quốc gia, phê duyệt kế hoạch 5 năm về dự trữ quốc gia;

+ Quyết định mức phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm (nếu có);

+ Quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp;

+ Điều chỉnh Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính, bên cạnh việc kế thừa cơ bản các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Pháp lệnh, Luật DTQG đã chuyển nhiều nhiệm vụ trước đây tại Pháp lệnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sang cho Bộ Tài chính chủ trì để đảm bảo việc quản lý DTQG tập trung và xác định rõ quyền hạn của Bộ Tài chính đối với dự trữ quốc gia. Cụ thể như các nhiệm vụ sau:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương để Chính phủ trình Quốc hội quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm cho bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ mức bổ sung ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm (nếu có) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định;

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia, kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm, quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  - Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ KH&ĐT: Do một số nhiệm vụ đã được chuyển sang cho Bộ Tài chính chủ trì nên tại Luật DTQG, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ KH &ĐT có thay đổi như sau:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự trữ quốc gia.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hằng năm về dự trữ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ mức bổ sung ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hàng năm (nếu có) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản. Đây là quy định mới so với Pháp lệnh, nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia bảo quản hàng DTQG. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Trực tiếp bảo quản hàng dự trữ quốc gia bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng, chủng loại và tại các địa điểm theo đúng hợp đồng đã ký.

+ Thực hiện nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia kịp thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Thực hiện luân chuyển, hoán đổi hàng dự trữ quốc gia cũ, mới phải cùng chủng loại, số lượng và chất lượng theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện báo cáo việc nhập, xuất, tồn kho hàng dự trữ quốc gia cho cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách và bộ, ngành thuê bảo quản

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 22 Luật Dự trữ Quốc gia

Chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

Bài viết trình bày về chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia

Điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

5 điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy dịnh tại Điều 53 Luật Dự trữ Quốc gia.

Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động Dự trữ Quốc gia nào?

Tài sản công 05/10/2021

Ngân sách nhà nước chi cho mua hàng dự trữ quốc gia; đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ quốc gia; hoạt động quản lý dự trữ quốc gia

Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

hai nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia là: Đúng kế hoạch, thẩm quyền; Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, địa điểm; bảo đảm kịp thời, an toàn; đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp luật.

Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

các trường hợp nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia và thực hiện điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Dự trữ Quốc gia

Nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia trong các trường hợp nào?

Tài sản công 05/10/2021

Các trường hợp nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong tình huống đột xuất, cấp bách; theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia; trong các trường hợp khác