Quy định của pháp luật về bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng?

Theo Điều 46 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định về phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng như sau:

“Điều 46. Bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

1. Hàng dự trữ quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh chỉ được bán chỉ định cho mục đích quốc phòng, an ninh.

2. Các mặt hàng dự trữ quốc gia được bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng bao gồm:

a) Thóc, vắc xin, hóa chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng, muối trắng;

b) Hàng dự trữ quốc gia không thuộc quy định tại khoản 1 và điểm a khoản này phải bán đấu giá nhưng bán đấu giá 02 cuộc không thành. Giá bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng không được thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.

3. Bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng được thực hiện theo quy trình sau đây:

a) Đơn vị được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng trình Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phê duyệt;

b) Xác định tên hàng; số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia bán; địa điểm bán; thời hạn bán; giá bán;

c) Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, đơn vị được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia đăng tải trên báo 03 kỳ liên tiếp hoặc thông báo trên đài truyền hình 03 lần liên tiếp trong 03 ngày và tại địa điểm bán hàng về kế hoạch bán; tổ chức thực hiện bán theo đúng kế hoạch và giá niêm yết.

Đối với hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 1 Điều này không phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; giá bán theo giá được phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.”

1. Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định

a. Điều kiện bán chỉ định

Theo Điều 21 Thông tư 89/2015/TT-BTC quy định điều kiện bán chỉ định là: Hàng dự trữ quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh chỉ được bán chỉ định cho mục đích quốc phòng, an ninh.

b. Trình tự thực hiện bán chỉ định

Điều 22 Thông tư 89/2015/TT-BTC quy định trình tự thực hiện bán chỉ định như sau:

- Đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch bán chỉ định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

+ Nội dung kế hoạch bán chỉ định gồm: danh mục; số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia; đơn vị xuất bán, đơn vị mua hàng dự trữ quốc gia; địa điểm bán; thời hạn xuất bán; giá bán và các nội dung khác.

- Đối với hàng dự trữ quốc gia bán chỉ định theo quy định tại Điều này không phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện xuất bán hàng dự trữ quốc gia theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

- Hồ sơ, chứng từ xuất bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức bán chỉ định thực hiện theo quy định về hồ sơ, chứng từ xuất bán hàng dự trữ quốc gia hiện hành.

2. Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

a. Điều kiện bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

Theo Điều 23 Thông tư 89/2012/TT-BTC quy định hàng năm các đơn vị dự trữ quốc gia căn cứ kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng; căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với từng mặt hàng để xây dựng trình người có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Thông tư này (được trình bày ở phần b dưới đây) phê duyệt kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng đối với các mặt hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Dự trữ quốc gia nêu trên, gồm:

- Hàng dự trữ quốc gia là thóc, vắc xin, hóa chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng, muối trắng.

- Hàng dự trữ quốc gia theo quy định phải bán đấu giá nhưng bán đấu giá 02 cuộc không thành.

b. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

Theo Điều 24 Thông tư 89/2012/TT-BTC quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng như sau:

- Đối với hàng dự trữ quốc gia do bộ, ngành quản lý: Thủ trưởng bộ, ngành hoặc người được thủ trưởng bộ, ngành phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật phê duyệt kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng.

- Đối với hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính quản lý: Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng.

c. Trình tự thực hiện bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

Theo Điều 25 Thông tư 89/2012/TT-BTC quy định trình tự thực hiện bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng như sau:

- Đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất bán hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng, trình người có thẩm quyền theo quy định.

- Nội dung kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

+ Số lượng, chất lượng, danh mục và địa điểm xuất bán hàng dự trữ quốc gia;

+ Giá bán hàng dự trữ quốc gia: Các đơn vị dự trữ quốc gia căn cứ vào chất lượng hàng bán ra, giá thị trường tại thời điểm trình thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (đối với hàng dự trữ quốc gia do các bộ, ngành quản lý), trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (đối với hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính quản lý) quyết định giá bán cụ thể nhưng không được thấp hơn giá bán tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Trường hợp hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá 02 cuộc không thành thì giá bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng không được thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.

+ Thời gian đăng tải, thông báo, niêm yết về kế hoạch bán hàng dự trữ quốc gia;

+ Thời gian mở kho xuất bán hàng dự trữ quốc gia;

+ Thời hạn kết thúc xuất bán hàng hàng dự trữ quốc gia.

- Đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia thực hiện đăng tải trên báo 03 kỳ liên tiếp hoặc thông báo trên đài truyền hình 03 lần liên tiếp trong 03 ngày và niêm yết tại địa điểm bán hàng về kế hoạch bán hàng dự trữ quốc gia.

- Đơn vị dự trữ quốc gia thực hiện quy trình bán như sau:

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng hàng trước khi xuất bán;

+ Mở kho xuất bán hàng đúng thời gian quy định; thu tiền bán hàng trước, xuất hàng sau;

+ Mở sổ theo dõi xuất kho, ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định, đối chiếu tiền, hàng trong ngày;

+ Thực hiện chế độ báo cáo xuất bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xử lý hàng dự trữ Quốc gia bị hao hụt như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

Xử lý hàng dự trữ Quốc gia trong trường hợp bị hao hụt quá định mức được quy định tại Điều 17 Nghị định số 94/2013/NĐ-CP

Vi phạm chất lượng hàng dự trữ Quốc gia bị xử lý như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

ba trường hợp xử lý vi phạm chất lượng hàng dự trữ Quốc gia theo quy định tại Điều 14 Thông tư 130/2014 TT-BTC

Quản lý chất lượng hàng dự trữ Quốc gia dựa trên cơ sở nào?

Tài sản công 05/10/2021

Quản lý chất lượng hàng dự trữ Quốc gia dựa trên ba cơ sở theo Điều 4 Thông tư 130/2014/TT-BTC

Kiểm tra chất lượng hàng dự trữ Quốc gia như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

hình thức, kế hoạch, căn cứ kiểm tra chất lượng hàng dự trữ Quốc gia và kiểm tra hàng năm về chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

ba điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ Quốc gia theo Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư 130/2014/TT-BTC

Đấu thầu mua hàng dự trữ Quốc gia theo quy định của pháp luật đấu thầu?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về đấu thầu mua hàng dự trữ Quốc gia theo quy định của pháp luật đấu thầu và các truongừ hợp chỉ định thầu

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng?

Tài sản công 05/10/2021

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng được quy định tại Điều 43 Luật DTQG 2012

Quy định của pháp luật về giá mua, giá bán, chi phí nhập, chi phí xuất và chi phí bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về quy định của pháp luật về giá mua, giá bán, chi phí nhập, chi phí xuất và chi phí bảo quản hàng dự trữ Quốc gia