Các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia?

Luật Dự trữ quốc gia được ban hành ngày 20/11/2012. Luật này bao gồm 06 Chương, 66 Điều, quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

Theo Điều 22 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định các hành vi bị cấm trong dự trữ Quốc gia gồm các hành vi:

“Điều 22. Các hành vi bị cấm

1. Tiết lộ bí mật nhà nước về dự trữ quốc gia.

2. Lợi dụng việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia, tự ý thay đổi giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia để trục lợi.

3. Thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định về quản lý dự trữ quốc gia gây hư hỏng, mất mát, lãng phí tài sản thuộc dự trữ quốc gia.

4. Xâm phạm, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật, hàng hóa dự trữ quốc gia.

5. Cản trở hoạt động dự trữ quốc gia.

6. Sử dụng hàng dự trữ quốc gia sai mục đích.

7. Nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền, không đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, địa điểm.

8. Can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia.

9. Thực hiện không đúng; các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê trong hoạt động dự trữ quốc gia.

10. Thuê tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện bảo quản hàng dự trữ quốc gia.”

Như vậy, theo Luật dự trữ Quốc gia 2012 có 10 hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể đối với hành vi:

- Tiết lộ bí mật Nhà nước về Dự trữ Quốc gia: Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quản lý kho dự trữ quốc gia. Các đơn vị quán triệt cụ thể và thực hiện đúng các quy định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước. Đặc biệt, các đơn vị trong ngành DTNN quán triệt cụ thể và thực hiện đúng các quy chế nội ngành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quản lý kho Dự trữ Quốc gia (DTQG), gồm: Quy chế ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước: Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng cục DTNN; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Cục DTNN khu vực. Đồng thời, thực hiện đúng: Quy chế ban hành theo quy định của Luật DTQG: Khung quy chế quản lý kho DTQG của Tổng cục DTNN; Quy chế quản lý, sử dụng kho DTQG của Cục DTNN khu vực; Nội quy bảo vệ kho DTQG…

- Xâm phạm, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật, hàng hóa dự trữ quốc gia: Cơ sở vật chất do Nhà nước xây dựng và những cơ sở vật chất công cộng, phục vụ như cầu chung của toàn xã hội hoặc là những cơ sở vật chất phục vụ cho quốc phòng, an ninh. Việc phá hoại cơ sở vật chất có thể làm đình trệ kinh tế - khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa, giảm năng suất lao động xã hội, bất ổn an ninh quốc phòng. Do đó pháp luật Việt Nam đã quy định hành vi xâm phạm, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật, kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ quốc gia nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền, phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu cấu thành tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm Hình sự. Cụ thể, căn cứ theo Điều 09 Bộ luật hình sự, Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt cơ bản là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử.

- Cản trở hoạt động dự trữ Quốc gia: khi có hành vi cản trở hoạt động cấp phát hàng dự trữ quốc gia thì cơ quan, người có thẩm quyền sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm và giá trị thiệt hại mà sẽ đưa ra hình thức phạt tiền hay phạt cảnh cáo. Tuy nhiên phải lưu ý rằng trường hợp phạt cảnh cáo chỉ được xem xét áp dụng đối với hành vi cản trở mà không gây ra thiệt hại.

- Nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền, không đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, địa điểm. Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia là phải đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm, thời gian và đúng đối tượng quy định. Hàng được giao, nhận trên phương tiện vận chuyển của bên giao hoặc bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia hoặc tại địa điểm do cấp có thẩm quyền quy định. Hàng nhập trước, xuất trước; hàng nhập sau xuất trước phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia theo các mức phạt. Căn cứ quy định trên thì hình thức phạt cảnh cáo chỉ được xem xét áp dụng khi can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia mà không gây thiệt hại.

- Thực hiện không đúng; các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê trong hoạt động dự trữ quốc gia:

+ Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, đơn vị dự trữ quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, thống kê, kiểm toán và chế độ báo cáo về dự trữ quốc gia.

+  Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, duyệt quyết toán ngân sách nhà nước đã cấp cho đơn vị bảo quản hàng dự trữ quốc gia và chịu trách nhiệm về quyết toán đã được duyệt; tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính thẩm định, tổng hợp quyết toán về dự trữ quốc gia, báo cáo Chính phủ.

- Thuê tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Tổ chức, doanh nghiệp được lựa chọn thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia ngoài việc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và mục tiêu của Luật dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và mục tiêu của Luật dự trữ Quốc gia 2012

Chính sách của Nhà nước về dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Chính sách của Nhà nước về dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 5 Luật dự trữ Quốc gia 2012

Dự trữ quốc gia được hình thành từ nguồn nào?

Tài sản công 05/10/2021

Dự trữ quốc gia được hình thành từ nguồn Ngân sách nhà nước và Nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước

Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 7 Luật Dự trữ Quốc gia 2012

Người làm công tác dự trữ Quốc gia được hưởng chế độ, chính sách gì?

Tài sản công 05/10/2021

Người làm công tác dự trữ Quốc gia được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề

Mức phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ Quốc gia là bao nhiêu?

Tài sản công 05/10/2021

Mức phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 10 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Quản lý Nhà nước về dự trữ Quốc gia gồm những nội dung gì?

Tài sản công 05/10/2021

Quản lý Nhà nước về dự trữ Quốc gia gồm những nội dung được quy định tại Điều 10 Luật Dự trữ Quốc gia

Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề là bao nhiêu?

Tài sản công 05/10/2021

Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Điều 12 Nghị định 94/2013/NĐ-CP