Quy định về hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

Tổ chức, doanh nghiệp được bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lựa chọn để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Khi tổ chức, cá nhân đáp ứng được các điều kiện đó ký kết hợp đồng với Thủ trưởng của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia sẽ hình thành nên hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia. Vậy hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia có nội dung gì và có những căn cứ nào để ký kết hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia?

1. Nội dung của hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 172/2013/TT-BTC quy định hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia được lập thành văn bản và có các nội dung chính sau đây:

- Căn cứ pháp lý;

- Chủ thể của Hợp đồng;

- Danh mục, chủng loại mặt hàng; số lượng; giá trị hàng dự trữ quốc gia thuê bảo quản;

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; địa điểm để hàng; thời gian bảo quản, thời gian xuất luân phiên đổi hàng và hao hụt trong bảo quản (theo định mức);

- Các điều kiện bảo đảm về kho chứa, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý bảo quản;

- Chi phí thuê bảo quản; hồ sơ và phương thức thanh toán;

- Trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện hợp đồng bảo quản;

- Quy định về kiểm tra, kiểm soát;

- Giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng và một số quy định khác do hai bên thỏa thuận.

2. Căn cứ để ký Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 172/2013/TT-BTC quy định căn cứ để ký Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia gồm:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch; số lượng hàng dự trữ quốc gia tồn kho đầu năm;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia (nếu có). Định mức kinh tế - kỹ thuật về nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia (nếu có) hoặc tổng dự toán phí nhập, xuất, bảo quản được phê duyệt;

- Quyết định của Thủ trưởng bộ, ngành về giao kế hoạch nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia cho đơn vị;

- Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu thuê bảo quản của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia;

Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia được ký kết giữa Thủ trưởng (hoặc người đại diện hợp pháp) của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (gọi tắt là bên A) với người đại diện hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp được lựa chọn thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định (gọi tắt là bên B). Thời hạn của Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định cho phù hợp với thời gian bảo quản của từng mặt hàng. Hàng năm (trước ngày 25/02), hai bên tiến hành rà soát Hợp đồng, trường hợp có phát sinh làm thay đổi nội dung Hợp đồng (tăng, giảm lượng, thay đổi địa điểm bảo quản, Quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia...), hai bên tiến hành ký phụ lục bổ sung của Hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng, tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia được gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) để theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia được lập theo mẫu kèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động Dự trữ Quốc gia nào?

Tài sản công 05/10/2021

Ngân sách nhà nước chi cho mua hàng dự trữ quốc gia; đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ quốc gia; hoạt động quản lý dự trữ quốc gia

Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

hai nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia là: Đúng kế hoạch, thẩm quyền; Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, địa điểm; bảo đảm kịp thời, an toàn; đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp luật.

Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

các trường hợp nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia và thực hiện điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Dự trữ Quốc gia

Nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia trong các trường hợp nào?

Tài sản công 05/10/2021

Các trường hợp nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong tình huống đột xuất, cấp bách; theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia; trong các trường hợp khác

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P2)

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về một số quy định mới của Luật Dự trữ Quốc gia 2012 so với Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia 2004

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P1)

Tài sản công 05/10/2021

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia

Nội dung, trình tự xây dựng kế hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung, trình tự xây dựng kế hoạch dự trữ Quốc gia theo Khoản 3 Điều 24 Luật Dự trữ Quốc gia và Điều 5 Thông tư số 145/2013/TT-BTC