Bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Theo Điều 19 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

1. Thu hồi tài sản.

2. Điều chuyển tài sản.

3. Bán tài sản.

4. Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao.

5. Thanh lý tài sản.

6. Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

7. Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia là một trong các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia. Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định tại Điều 22 Nghị định 46/2018/NĐ-CP như sau:

Các trường hợp bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Tài sản bị thu hồi nhưng không còn nhu cầu sử dụng;

- Tài sản đã được giao quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng và việc khai thác không hiệu quả;

- Chuyển mục đích sử dụng đất gắn với chuyển đổi công năng sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng theo quy hoạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

- Thủ tướng Chính phủ quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hình thành từ dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư theo quy định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan (1);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gắn với đất không thuộc phạm vi quy định tại (1) theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các cơ quan có liên quan (2);

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không thuộc phạm vi quy định tại (1) và (2).

Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Hồ sơ bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Hồ sơ bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

- Văn bản đề nghị bán tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản; 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị bán theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trong đó nêu rõ lý do bán, mục đích sử dụng hiện tại): 01 bản chính;

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

Trình tự, thủ tục bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cần bán, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bán quy định tại mục 3 nêu trên, báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định bán tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại (1) và (2) xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản chưa phù hợp với quy định;

- Quyết định bán tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản bán; danh mục tài sản được bán (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại); phương thức bán tài sản; quản lý, sử dụng tiền thu được từ bản tài sản; trách nhiệm, thời hạn tổ chức thực hiện;

- Căn cứ Quyết định bán tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm và tổ chức thực hiện bán tài sản theo quy định;

- Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho cơ quan được giao quản lý tài sản theo Hợp đồng. Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản.

+ Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm này mà người mua tài sản chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số tiền theo Hợp đồng đã ký kết thì cơ quan được giao quản lý tài sản có văn bản đề nghị kèm theo bản sao Hợp đồng mua bán tài sản và chứng từ về việc nộp tiền của người trúng đấu giá (nếu có) gửi Cục thuế (nơi có tài sản) để xác định và ra Thông báo về số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+ Thời hạn nộp tiền cụ thể và quy định việc nộp tiền chậm nộp phải được ghi rõ tại Quy chế bán đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản;

- Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản công cho người mua theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc giao tài sản cho người mua được thực hiện tại nơi có tài sản sau khi người mua đã hoàn thành việc thanh toán;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc bán đấu giá tài sản, cơ quan được giao quản lý tài sản bán thực hiện kế toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm gồm những nội dung gì?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về nội dung phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý

Có các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước

Nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước

Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về 5 nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan nào có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về cách xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia