Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phải được bảo trì theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tuân theo trình tự, quy trình, kế hoạch và tiêu chuẩn, định mức nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác.

Các hình thức bảo trì tài sản kết cấu tài sản hạ tầng đường sắt Quốc gia

Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm

Bảo trì theo chất lượng thực hiện:

Bảo trì theo chất lượng thực hiện là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn chất lượng xác định, trong một khoảng thời gian với một số tiền nhất định được quy định tại Hợp đồng kinh tế.

Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm xác định mức giá khoán bảo trì cho từng tài sản thuộc phạm vi được giao quản lý, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. Mức giá khoán bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định theo phương pháp định mức kinh tế - kỹ thuật của hoạt động bảo trì hoặc phương pháp chi phí bình quân của hoạt động bảo trì 3 năm liền kề trước đó cộng với yếu tố trượt giá (nếu có) hoặc kết hợp hai phương pháp trên.

Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện.

Bảo trì theo khối lượng thực tế:

Bảo trì theo khối lượng thực tế là việc thực hiện hoạt động bảo trì và thanh toán theo khối lượng công việc thực tế thực hiện.

Thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu tài sản hạ tầng đường sắt Quốc gia

Khoản 3 Điều 9 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định Bộ Giao thông vận tải quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc áp dụng hình thức bảo trì nêu trên đối với từng hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện bảo trì tài sản kết cấu tài sản hạ tầng đường sắt Quốc gia

Việc lựa chọn tổ chức thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo các hình thức quy định tại mục 1 nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành về đường sắt và pháp luật có liên quan.

Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đối với trường hợp quy định tại mục 4 dưới đây thì việc lựa chọn tổ chức, cá nhân bảo trì tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu tài sản hạ tầng đường sắt Quốc gia

Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau:

- Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong thời gian cho thuê quyền khai thác mà doanh nghiệp thuê quyền khai thác thực hiện việc bảo trì, theo Hợp đồng ký kết;

- Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong thời gian chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác mà doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thực hiện việc bảo trì theo Hợp đồng ký kết.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước

Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về 5 nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan nào có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về cách xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia