Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp 100% Vốn Nước Ngoài Nhanh

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:04 (GMT+7)

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp 100% Vốn Nước Ngoài Nhanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong những năm qua, sự hội nhập và phát triển kinh tế ngày càng rộng rãi, dòng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không ngừng tăng. Chính vì vậy, việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là nhu cầu tất yếu của các nhà đầu tư.

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Bạn chưa biết trình tự, thủ tục, hồ sơ cách thức thành lập như thế nào? GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài dưới đây.

Cơ sở pháp lý

- Luật đầu tư 2020;

- Luật đoanh nghiệp 2020;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam với chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vốn của mình để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên lãnh thổ Việt Nam. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời còn chịu sự điều chỉnh của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trình tự thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 1: Đăng ký đầu tư.

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Đăng ký đầu tư

Thủ tục đăng ký đầu tư được thực hiện thông qua hai quy trình nhỏ hơn bên trong là thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư; và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với quyết định chủ trương đầu tư

Chỉ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội; Thủ tướng Chính Phủ; Chủ tịch UBND Cấp tỉnh mới phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Xem thêm: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong những trường hợp sau:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

- Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Xem thêm: Những trường hợp nào phải thực hiện và không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Về hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Trường hợp đất dự án đầu tư không cần quyết định bàn giao của Nhà nước, thì chỉ cần cung cấp bản sao thỏa thuận thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc bản sao các văn bản xác nhận nhà đầu tư được quyền sử dụng địa điểm đó để thực hiện dự án đầu tư.

- Đối với dự án cần sử dụng công nghệ cần bổ sung: Tên công nghệ, xuất sứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, các thông số kĩ thuật chính, tình trạng sử dụng các trang thiết bị

- Đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chuyển giao, cần nêu rõ dây chuyền công nghệ chính khi sử dụng

- Đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, nhà đầu tư cần cung cấp thêm hợp đồng BCC

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Xem thêm: Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp 1: Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn sau:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên.

Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

– Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

– Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

– Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch (nội dung: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có))

– Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có).

– Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bạn gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị thiếu hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chưa đúng với yêu cầu, không nắm rõ được các quy định của pháp luật,.... Đừng tiếc một cuộc gọi, một tin nhắn cho LUẬT SƯ để được tư vấn MIỄN PHÍ.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

Về thành phần hồ sơ

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

-  Điều lệ công ty

-  Danh sách thành viên

-  Bản sao các giấy tờ sau đây:

  + Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Giấy ủy quyền; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

  + Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

  + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, Thành phố.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp Hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài biết bằng văn bản đồng thời nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

03 Lưu ý khi thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1. Thủ tục sau thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thực hiện khắc con dấu doanh nghiệp; thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế ban đầu cho doanh nghiệp; mở tài khoản ngân hàng và thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Đồng thời, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình cũng phải tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. Nếu có bất kỳ vấn đề thay đổi hay điều chỉnh nào phải báo cáo lại với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của doanh nghiệp theo đúng quy định.

2. Xử phạt vi phạm quy định về đầu tư tại Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sau không thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Chi phí thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Tùy thuộc vào yêu cầu, dự án đầu tư của khách hàng, chi phí thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sẽ khác nhau. Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh để nhận báo giá với Chi Phí Thấp Nhất nhé.

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp 100% Vốn Nước Ngoài Nhanh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư