Bên thuê hàng hóa có được phép cho thuê lại hay không?

Hiện nay, hình thức kinh doanh thông qua việc cho thuê lại hàng hóa của người khác đang trở nên phổ biến. Vậy trong trường hợp nào người thuê hàng hóa được phép cho thuê lại hàng hóa đó? Và khi cho thuê lại hàng hóa như vậy thì những vấn đề phát sinh sẽ được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cho thuê lại hàng hóa

Trước hết, ta cần hiểu hàng hóa cho thuê là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác gắn liền với đất đai. Những hàng hóa này đều có thể được cho thuê lại.

Cho thuê lại trước hết được quy định tại Điều 475 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 475. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Đối với tải sản cho thuê, việc bên thuê cho thuê lại tài sản đó phải được sự đồng ý của bên cho thuê tài sản. Nếu không, bên thuê tải sản đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Đối với quan hệ cho thuê lại hàng hóa, việc cho thuê lại cũng tuân thủ theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, cụ thể tại Khoản 1 Điều 281 Luật Thương mại 2005 như sau:

Điều 281. Cho thuê lại

1. Bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên cho thuê.”

Như vậy, bên thuê hàng hóa muốn cho thuê lại hàng hóa cho thuê cũng phải được sự chấp thuận của bên cho thuê hàng hóa.

Trách nhiệm của bên thuê khi cho thuê lại hàng hóa cho thuê

Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hóa cho thuê lại trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên cho thuê (theo Khoản 1 Điều 281 Luật Thương mại 2005).

Khi bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không được sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên thuê có quyền như sau (theo Khoản 2 Điều 281 Luật Thương mại 2005):

Điều 281. Cho thuê lại

2. Trong trường hợp bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng cho thuê. Người thuê lại phải có trách nhiệm trả lại ngay hàng hóa cho bên cho thuê.”

Bên cho thuê hàng hóa có quyền hủy hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê hàng hóa và bên thuê hàng hóa nếu bên thuê hàng hóa cho thuê lại hàng hóa mà không được sự cho phép, sự chấp thuận của bên cho thuê.

Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng theo quy định tại Điều 427 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

+ Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

+ Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả. Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

+ Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

+ Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do quy định pháp luật.

+ Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định.

Việc hủy bỏ hợp đồng của bên cho thuê sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng như trên đây. Đồng thời, bên thuê lại hàng hóa phải có trách nhiệm trả lại ngay hàng hóa cho bên cho thuê. Tuy nhiên, pháp luật lại không có quy định chính xác về thời hạn, thời điểm bên thuê lại phải hoàn trả ngay cho bên cho thuê hàng hóa là khi nào.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cho thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Cho thuê hàng hóa quy định tại Điều 269 Luật Thương mại 2005

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

Thương mại 28/10/2021

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng quy định tại Điều 275 Luật Thương mại 2005

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa quy định tại Điều 273 Luật Thương mại 2005

Từ chối nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích các trường hợp từ chối nhận hàng hóa cho thuê

Chấp nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Chấp nhận hàng hóa cho thuê được quy định tại Khoản 1 Điều 278 Luật Thương mại 2005

Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hoá cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 29/10/2021

Bài viết phân tích trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hoá cho thuê