Chấp nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Khi hàng hóa cho thuê được chuyển đến cho bên thuê thì bên thuê phải chấp nhận hàng hóa đó trong mọi trường hợp hay không? Và khi nào thì bên thuê được xem là chấp nhận hàng hóa cho thuê? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Chấp nhận hàng hóa cho thuê

Hàng hóa cho thuê là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác gắn liền với đất đai.

Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hóa cho thuê trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 278 Luật Thương mại 2005 như sau:

Điều 278. Chấp nhận hàng hoá cho thuê

1. Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Không từ chối hàng hoá cho thuê;

b) Xác nhận sự phù hợp của hàng hoá cho thuê với thoả thuận trong hợp đồng;

c) Xác nhận việc sẽ nhận hàng hoá đó, dù không phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng.”

Theo đó, sau khi bên thuê đã có cơ hội kiểm tra hàng hóa cho thuê, bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hóa cho thuê khi bên thuê đã xác nhận sự phù hợp của hàng hóa cho thuê, không từ chối hàng hóa cho thuê hoặc phát hiện sự không phù hợp của hàng hóa cho thuê với hợp đồng nhưng vẫn xác nhận việc sẽ nhận hàng hóa đó.

Hàng hóa được xem là không phù hợp với hợp đồng nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 275 Luật Thương mại 2005 như sau:

+ Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

+ Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

+ Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng mà bên cho thuê đã giao cho bên thuê.

Tuy nhiên, trong trường hợp bên thuê phát hiện ra sự không phù hợp với hợp đồng của hàng hóa sau khi đã chấp nhận hàng hóa mà sự không phù hợp đó có thể được xác định thông qua việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa thì bên thuê không được dựa vào sự không phù hợp đó để trả lại hàng (theo Khoản 2 Điều 278 Luật Thương mại 2005). Đây là một ngoại lệ của việc trả lại hàng hóa cho thuê của bên thuê hàng hóa.

Rút lại chấp nhận hàng hóa cho thuê

Bên thuê có thể rút lại chấp nhận hàng hóa cho thuê trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 279 Luật Thương mại 2005 như sau:

Điều 279. Rút lại chấp nhận

1. Bên thuê có thể rút lại chấp nhận đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hoá cho thuê nếu sự không phù hợp của hàng hoá cho thuê làm cho bên thuê không đạt được mục đích giao kết hợp đồng và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê không khắc phục một cách hợp lý theo quy định tại Điều 277 của Luật này;

b) Bên thuê không phát hiện được sự không phù hợp của hàng hoá xuất phát từ bảo đảm của bên cho thuê.”

Bên thuê có thể rút lại chấp nhận một phần hoặc toàn bộ hàng hóa cho thuê nếu sự không phù hợp của hàng hóa cho thuê làm cho bên thuê không đạt được mục đích giao kết hợp đồng bên thuê không khắc phục sự không phù hợp của hàng hóa cho thuê một cách hợp lý hoặc bên thuê không phát hiện được sự không phù hợp của hàng hoá xuất phát từ bảo đảm của bên cho thuê.

Việc rút lại chấp nhận phải được thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý, nhưng không quá ba tháng, kể từ thời điểm bên thuê chấp nhận hàng hoá. Khoảng thời gian hợp lý có thể do các bên thỏa thuận trên cơ sở tính chất, tính năng của hàng hóa cho thuê, mục đích của bên thuê hàng hóa.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Ủy quyền giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Tại Điều 267 Luật Thương mại 2005 quy định về ủy quyền giám định

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước là như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 268 Luật Thương mại 2005

Cho thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Cho thuê hàng hóa quy định tại Điều 269 Luật Thương mại 2005

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

Thương mại 28/10/2021

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng quy định tại Điều 275 Luật Thương mại 2005

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa quy định tại Điều 273 Luật Thương mại 2005

Từ chối nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích các trường hợp từ chối nhận hàng hóa cho thuê