Chứng thư giám định là gì?

Trong lĩnh vực thương mại, các thương nhân và người tiêu dùng khi tham gia qua hệ mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại cũng thường xuất hiện nhu cầu sử dụng dịch vụ của một cơ quan chuyên môn, độc lập với các bên nhằm xác định rõ tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến số lượng, chất lượng, giá trị, yêu cầu kĩ thuật của hàng hóa, nội dung và yêu cầu của dịch vụ, tổn thất thực tế và nguyên nhân dẫn đến các tổn thất thực tế đó. Người ta gọi các hoạt động này là dịch vụ giám định. Kết quả, sảm phẩm của dịch vụ giám định này được thể hiện qua chứng thư giám định. Vậy chứng thư giám định là gì? Pháp luật thương mại có yêu cầu gì đối với chứng thư giám định?

Khái niệm

Nhìn từ góc độ sản xuất kinh doanh, chứng thư là kết quả cuối cùng/đầu ra của quá trình giám định. Nói cách khác chứng thư là sảm phẩm của dịch vụ giám định.

Theo Khoản 1 Điều 260 Luật Thương mại 2005 định nghĩa về chứng thư giám định như sau:

Điều 260. Chứng thư giám định

1. Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu.”

Những yêu cầu đối với chứng thư giám định

Xuất phát từ tầm quan trọng của chứng thư giám định, tại Khoản 2 Điều 260 Luật Thương mại 2005 quy định những yêu cầu đối với chứng thư như sau:

“2. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ tên của giám định viên và phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.”

Trong đó, chữ ký trong chứng thư giám định được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 như sau:

“1. Chữ ký trong Chứng thư giám định được quy định như sau:

a) Chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại ở phía dưới bên phải của Chứng thư giám định;

b) Chữ ký của giám định viên ở phía dưới bên trái của Chứng thư giám định.”

Về đăng ký dấu nghiệp vụ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là Sở Công Thương tại nơi thương nhân đăng ký kinh doanh (theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2015/TT-BCT).

Đối với Chứng thư giám định trong trường hợp ủy quyền giám định thì trong Chứng thư giám định do thương nhân được ủy quyền cấp phải ghi rõ “Thực hiện theo ủy quyền của (ghi rõ tên thương nhân ủy quyền)” và đóng dấu nghiệp vụ của thương nhân được ủy quyền.

Ngoài ra, chứng thư giám định còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác như:

+ Chứng thư phải đảm bảo nhận biết được tổ chức giám định; phân biệt được các chứng thư; nhận biết đối tượng, thời gian và địa điểm giám định; thời gian cấp chứng thư…

+ Chứng thư đảm bảo tính trung thực, chính xác và khách quan, tính pháp lý về kết quả giám định; đáp ứng cũng như phù hợp với yêu cầu chính đáng của khách hàng

+ Kết quả trong chứng thư là kết quả được thực hiện theo quy trình, phương pháp đã được người có quyền thẩm xét hoặc phê duyệt.

Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung được giám định tại địa điểm và thời gian giám định. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả và kết luận trong Chứng thư giám định (kể cả khi ủy thác hay sử dụng nhà thầu phụ). Chứng thư có giá trị pháp lý với bên yêu cầu giám định nếu họ không chứng minh được kết quả giám định sai. Chứng thư có giá trị pháp lý đối với các bên cùng chỉ định tổ chức giám định trong hợp đồng nếu các bên không chứng minh được kết quả giám định sai. Khi các bên không cùng chỉ định tổ chức giám định trong hợp đồng thì chứng thư chỉ có giá trị với bên yêu cầu giám định. Bên kia có quyền yêu cầu giám định lại khi không đồng ý với kết quả giám định.

Như vậy, chứng thư giám định là văn bản thể hiện kết quả của quá trình giám định, có giá trị pháp lý quan trọng vì vậy, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cần tuân thủ đúng theo các yêu cầu nghiêm ngặt đối với chứng thư giám định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ giám định là gì?

Thương mại 25/10/2021

Dịch vụ giám định được quy định tại Điều 254 Luật Thương mại 2005

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

Thương mại 26/10/2021

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa quy định tại Điều 249 Luật Thương mại 2005

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Quá cảnh hàng hóa là gì?

Thương mại 26/10/2021

Quá cảnh hàng hóa quy định tại Điều 241 Luật Thương mại 2005

So sánh dịch vụ logistics và dịch vụ quá cảnh hàng hóa như thế nào?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết giúp so sánh dịch vụ logistics và dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là gì?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Các yêu cầu đối với hoạt động giám định hàng hóa, dịch vụ là gì?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết phân tích các yêu cầu đối với hoạt động giám định hàng hóa, dịch vụ

Giám định viên là ai? Tiêu chuẩn để trở thành giám định viên là gì?

Thương mại 27/10/2021

Tiêu chuẩn để trở thành giám định viên được quy định tại Điều 259 Luật Thương mại 2005