Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là gì?

Trong lĩnh vực thương mại, các thương nhân và người tiêu dùng khi tham gia quan hệ mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại cũng thường xuất hiện nhu cầu sử dụng dịch vụ của một cơ quan chuyên môn, độc lập với các bên nhằm xác định rõ tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến số lượng, chất lượng, giá trị, yêu cầu kĩ thuật của hàng hóa, nội dung và yêu cầu của dịch vụ, tổn thất thực tế và nguyên nhân dẫn đến tổn thất thực tế đó. Người ta gọi các hoạt động này là dịch vụ giám định. Vậy kinh doanh dịch vụ giám định cần đáp ứng những yêu cầu nào? Pháp luật quy định về kinh doanh dịch vụ giám định như thế nào?

Khái niệm

Tại Điều 254 Luật Thương mại 2005 định nghĩa dịch vụ giám định như sau:

Điều 254. Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.”

Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Theo quy định tại Điều 257 Luật Thương mại 2005 thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định như sau:

- Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;

- Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;

- Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

+ Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ được cung cấp dịch vụ giám định trong các lĩnh vực giám định khi có đủ các điều kiện:

+ Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

+ Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại của thương nhân nước ngoài

Theo Điều 5 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 quy định về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại của thương nhân nước ngoài như sau:

+ Thương nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam phù hợp với cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được thực hiện việc giám định và cấp Chứng thư giám định theo ngành nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định hiện hành của pháp luật.

+ Việc thực hiện dịch vụ giám định thương mại theo ủy quyền của thương nhân nước ngoài được tiến hành theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006.

+ Thương nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam phù hợp với cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được thực hiện việc giám định và cấp Chứng thư giám định theo ngành nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định hiện hành của pháp luật.

Giám định thương mại là một hoạt động khoa học mang tính kĩ thuật cao và đặc thù. Khi tham gia kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, thương nhân cần tìm hiểu kĩ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại này.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ giám định là gì?

Thương mại 25/10/2021

Dịch vụ giám định được quy định tại Điều 254 Luật Thương mại 2005

Xét thầu là gì?

Thương mại 25/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về xét thầu

Mở thầu là gì?

Thương mại 25/10/2021

Mở thầu quy định tại Điều 224 Luật Thương mại 2005

Dịch vụ logistics là gì?

Thương mại 25/10/2021

Tại Điều 233 Luật Thương mại 2005 định nghĩa dịch vụ logistics

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

Thương mại 26/10/2021

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa quy định tại Điều 249 Luật Thương mại 2005

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Quá cảnh hàng hóa là gì?

Thương mại 26/10/2021

Quá cảnh hàng hóa quy định tại Điều 241 Luật Thương mại 2005

Phân biệt quá cảnh hàng hóa và chuyển khẩu hàng hóa như thế nào?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết giúp phân biệt quá cảnh hàng hóa và chuyển khẩu hàng hóa