Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

Trong hợp đồng cho thuê hàng hóa bên cho thuê hàng hóa có nghĩa vụ giao hàng hóa cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê. Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hóa cho thuê mà bên thuê nhận được không phù hợp với hợp đồng cho thuê thì sẽ như thế nào?

Khái niệm cho thuê hàng hóa

Cho thuê hàng hóa (tiếng Anh: Lease of goods) là việc chuyển quyền chiếm hữu về hàng hóa trong một thời gian nhất định. Đây là hoạt động thương mại được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại.

Tại Điều 269 Luật Thương mại 2005 định nghĩa cho thuê hàng hóa như sau:

Điều 269. Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.”

Hàng hóa cho thuê là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác gắn liền với đất đai.

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Tại Điều 275 Luật Thương mại 2005 quy định về hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng như sau:

+ Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

+ Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

+ Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng mà bên cho thuê đã giao cho bên thuê.

Như vậy, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể, hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp như trên.

So sánh với quy định về hàng hóa không phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Thương mại 2005 có sự tương đồng nhất định.

Điều 39. Hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

1. Trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

b) Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

c) Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua;

d) Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.”

Khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Tại Điều 277 Luật Thương mại 2005 quy định về việc khắc phục, thay thế hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng như sau:

Điều 277. Khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

1. Trong trường hợp bên thuê từ chối nhận hàng hoá cho thuê do không phù hợp với hợp đồng, nếu thời hạn thực hiện việc giao hàng vẫn còn thì bên cho thuê có thể thông báo ngay cho bên thuê về việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá và thực hiện việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá đó trong khoảng thời gian còn lại.

2. Khi bên cho thuê thực hiện việc khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục bất lợi hoặc trả chi phí phát sinh đó.”

Như vậy, nếu hàng hóa không phù hợp với hợp đồng dẫn đến bên thuê từ chối nhận hàng hóa cho thuê thì bên cho thuê có thể thông báo ngay cho bên thuê về việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá và thực hiện việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá đó trong khoảng thời gian còn lại, nếu thời hạn thực hiện việc giao hàng vẫn còn. Bên cho thuê phải khắc phục bất lợi hoặc trả chi phí phát sinh nếu thực hiện khắc phục mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên thuê.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chứng thư giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Chứng thư giám định quy định tại Điều 260 Luật Thương mại 2005

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về giá trị pháp lý của chứng thư giám định

Quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

Ủy quyền giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Tại Điều 267 Luật Thương mại 2005 quy định về ủy quyền giám định

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước là như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 268 Luật Thương mại 2005

Cho thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Cho thuê hàng hóa quy định tại Điều 269 Luật Thương mại 2005

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê