Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hoá cho thuê được quy định như thế nào?

Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Hàng hóa cho thuê phải được bên thuê kiểm tra ngay sau khi nhận được được hàng hóa cho thuê từ bên cho thuê. Vậy nếu phát hiện hàng hóa cho thuê có khiếm khuyết thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?

Khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê

Trước hết hàng hóa cho thuê là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác gắn liền với đất đai.

Tại Khoản 3 Điều 3 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 định nghĩa về hàng hóa có khuyết tật như sau:

“3. Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm:

a) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật;

b) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ;

c) Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng.”

Như vậy có thể hiểu hàng hóa có khiếm khuyết là hàng hóa không đảm bảo như hàng hóa trong hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động, mục đích thuê hàng hóa của bên thuê. Hàng hóa cho thuê có khiếm khuyết không đồng nghĩa với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng.

Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê

Tại Điều 280 Luật Thương mại 2005 quy định về trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hoá cho thuê, từ trường hợp các bên có thỏa thuận khác như sau:

+ Trong thời hạn thuê, bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá cho thuê đã có vào thời điểm hàng hóa được giao cho bên thuê, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 280 Luật Thương mại 2005.

+ Bên cho thuê sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm giao kết hợp đồng mà bên thuê đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó.

+ Bên cho thuê không chịu trách nhiệm đối với những khiếm khuyết của hàng hoá được phát hiện sau khi bên thuê chấp nhận hàng hoá cho thuê mà khiếm khuyết đó có thể được bên thuê phát hiện nếu thực hiện việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa;

Nếu bên thuê không thực hiện việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa cho thuê dẫn đến việc phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê muộn (sau khi bên thuê chấp nhận hàng hóa cho thuê) thì bên cho thuê sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê.

Như vậy, bên thuê cần thực hiện kiểm tra hàng hóa thật kĩ lưỡng trước khi chấp nhận hàng hóa cho thuê, tránh xảy ra tình trạng phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa sau khi đã chấp nhận hàng hóa cho thuê dẫn đến mất quyền lợi của mình.

+ Bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó xuất phát từ việc bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ đã cam kết của mình.

Thời điểm chuyển rủi ro được xác định tại Điều 274 Luật Thương mại 2005 như sau:

“1. Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá:

a) Nếu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro sẽ chuyển cho bên thuê khi hàng hoá cho thuê được giao cho người vận chuyển đầu tiên;

b) Nếu hợp đồng yêu cầu phải giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó;

2. Trường hợp hàng hoá cho thuê được nhận bởi người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá cho thuê của bên thuê;

3. Trong các trường hợp khác không được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì rủi ro được chuyển cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hoá cho thuê.”

Như vậy, nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro trên đây mà khiếm khuyết đó xuất phát từ việc bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ đã cam kết của mình thì bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết đó.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho thương nhân trong trường hợp nào?

Thương mại 27/10/2021

Điều 24 Luật BVNTD 2010, miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

Cho thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Cho thuê hàng hóa quy định tại Điều 269 Luật Thương mại 2005

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

Thương mại 28/10/2021

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng quy định tại Điều 275 Luật Thương mại 2005

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa quy định tại Điều 273 Luật Thương mại 2005

Từ chối nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích các trường hợp từ chối nhận hàng hóa cho thuê

Chấp nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Chấp nhận hàng hóa cho thuê được quy định tại Khoản 1 Điều 278 Luật Thương mại 2005