Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa là gì?

Cho thuê hàng hóa là một trong những hoạt động rất phổ biến và rất được ưa chuộng bởi rất nhiều lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên nó cũng đồng thời mang đến những rủi ro nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ đến các vấn đề pháp lý liên quan. Trong trường hợp có tổn thát xảy ra thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Khái niệm

Tại Điều 269 Luật Thương mại 2005 định nghĩa cho thuê hàng hóa như sau:

Điều 269. Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.”

Hàng hóa cho thuê là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác gắn liền với đất đai.

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

Tại Điều 273 Luật Thương mại 2005 quy định về trách nhiệm của bên cho thuê trong trường hợp có tổn thất trong thời hạn thuê như sau:

Điều 273. Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó.

2. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, bên cho thuê có trách nhiệm sửa chữa hàng hoá cho thuê trong thời hạn hợp lý để bảo đảm mục đích sử dụng của bên thuê.”

Nghĩa vụ của bên thuê hàng hóa là giữ gìn và bảo quản hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê và trả lại hàng hoá đó cho bên cho thuê khi hết thời hạn. Tuy nhiên, trong thời hạn thuê có xảy ra tổn thất đối với hàng hóa cho thuê mà bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó thì bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê.

Trong trường hợp này, bên cho thuê có trách nhiệm sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời gian hợp lý để bảo đảm mục đích sử dụng của bên thuê. Đây cũng là nghĩa vụ của bên cho thuê (theo Khoản 3 Điều 270 Luật Thương mại 2005): Bảo đảm hàng hoá cho thuê phù hợp với mục đích sử dụng của bên thuê theo thoả thuận của các bên. Và cũng là quyền của bên thuê được quy định tại Khoản 3 Điều 271 Luật Thương mại 2005: Yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa; nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng, sửa chữa đó.

Sửa chữa, làm thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê

Tại Điều 272 Luật Thương mại 2005 quy định về việc sửa chữa, làm thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê như sau:

Điều 272. Sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê

1. Bên thuê không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận.

2. Trường hợp bên thuê thực hiện việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê khôi phục lại tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Về nguyên tắc, bên thuê hàng hóa không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận. Nếu có tổn thất trowng thời hạn thuế thì trách nhiệm sửa chữa hàng hoá cho thuê trong thời hạn hợp lý sẽ thuộc về bên cho thuê để bảo đảm mục đích sử dụng của bên thuê (theo Khoản 2 Điều 273 Luật Thương mại 2005).

Nếu bên thuê cố ý thực hiện việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê khôi phục lại tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

 

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về giá trị pháp lý của chứng thư giám định

Quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

Ủy quyền giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Tại Điều 267 Luật Thương mại 2005 quy định về ủy quyền giám định

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước là như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 268 Luật Thương mại 2005

Cho thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Cho thuê hàng hóa quy định tại Điều 269 Luật Thương mại 2005

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

Thương mại 28/10/2021

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng quy định tại Điều 275 Luật Thương mại 2005